Teamaanpak ongezonde werkdruk

Beschrijving:
De teamaanpak ongezonde werkdruk is een doe-het-zelf-aanpak om gestructureerd ongezonde werkdruk in een team in kaart te brengen en te verminderen.

Voor wie?
Voor teams/bureaus die niet precies weten wat de knelpunten zijn en/of hun creativiteit willen benutten om te bedenken hoe ze de situatie kunnen verbeteren.

Normen
De werkgever moet beleid voeren om psychosociale arbeidsbelasting (waaronder werkdruk) te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te beperken.
Arbowet artikel 3.2Arbobesluit artikel 2.15

Tips
Leidinggevende(n):

 • Stelt u zichzelf over elk van uw medewerkers eens de vraag hoe zij hun werk ervaren. Leuk? Saai? Te veel stress? Hoe komt dat?
 • Stel uzelf eens de vraag of u voldoende tijd en aandacht kunt besteden aan uw medewerkers om de vorige vraag te kunnen beantwoorden.
 • Ga eens na of achterstanden in het werk mogelijk zijn ontstaan door te hoge werkdruk. Houd daarbij in de gaten of werknemers niet te vaak overwerken.
 • Wees alert op een ‘ploeterige’ sfeer binnen het team.
 • Beschouw het ontstaan van kleine en/of grote conflicten op de afdeling als een mogelijk signaal van te hoge werkdruk.
 • Let op signalen van klanten die kunnen wijzen op te hoge werkdruk, zoals klachten over te lange doorlooptijden of fouten.
 • Neem werknemers serieus als ze aangeven dat het werk hen boven het hoofd groeit.
 • Als medewerkers uitvallen door ongezonde werkdruk, zie dat dan als een signaal dat er dringend iets moet veranderen. Kijk daarvoor in ieder geval bij de maatregelen ziek door te hoge werkdruk en gewoontes veranderen.
 • Zijn diverse van de bovengenoemde signalen op de afdeling aanwezig, ga er dan vanuit dat er sprake is van een werkdrukprobleem. Gebruik de beschikbare informatie om knelpunten in kaart te brengen en aan te pakken.
 • In het boek ‘5 sterrenaanpak voor gezonde werkdruk’ beschrijft ster nr. 3 uitgebreid hoe je in teams werkdruk aan kan pakken.

Medewerker(s):

 • Is de werkdruk in het team ongezond hoog, bespreek dan eens met uw leidinggevende de mogelijkheid om met deze maatregel in het hele team aan de slag te gaan.
 • Stel uzelf eens de vraag waar u in uw werk plezier van hebt en waar u last van heeft. Stel voor beide een top drie op en bespreek deze met een collega of uw leidinggevende.

Wat levert het op?
Algemene effecten zijn:

 • Ongezonde werkdruk neemt af
 • Voorkomen dat medewerkers uitvallen door ongezonde werkdruk
 • Minder fouten
 • Plezier in het werk neemt toe
 • Productiviteit neemt toe