Gewoontes veranderen

Beschrijving 
Als u met een ongezond hoge werkdruk en veel deadlines werkt moet u prioriteiten stellen. En dan kan het zijn dat u een afspraak wel eens moeten verzetten of afzeggen. Als de werkdruk hoog blijft en justeeds vaker afspraken moet afzeggen, kan het een gewoonte worden. Op een gegeven moment schat u de benodigde tijd niet meer serieus in. Het belangrijkste gebeurt toch altijd last minute en het minder belangrijke wordt toch altijd uitgesteld. Geldt dit voor u en/of uw collega’s? Leven jullie in een ‘waan-van-de-dag-cultuur’? Of wilt u liever werken met ‘afspraak is afspraak’? In dat geval is het tijd om te veranderen!

Voor wie?
Voor teams en bureaus die over doorzettingsvermogen beschikken.

Normen
De werkgever moet beleid voeren om de psychosociale arbeidsbelasting (waaronder werkdruk) te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te beperken.
Arbowet artikel 3.2Arbobesluit artikel 2.15

Tips
Medewerker:

  • Kaart werkgewoontes bij uw leidinggevende aan als u er zich niet prettig bij voelt. Het kan nooit de bedoeling van een werkgever zijn dat er minder goed dan mogelijk wordt gewerkt!
  • Merk hoe lastig het is om een gewoonte te veranderen door iets in uw ochtend- of avondgewoontes te veranderen. Bijvoorbeeld door de volgorde van aankleden, koffiezetten, brood smeren en krant lezen te veranderen.

Leidinggevende:
Gewoontes veranderen gaat niet vanzelf; u moet er wel wat voor doen.

  • Benoem samen met medewerkers welke gewoontes niet wenselijk zijn en stel een A4-tje op met de gewenste ‘Zo zijn onze manieren’.
  • Spreek een proefperiode af waarin u aandacht geeft aan elkaar en elkaar aanspreekt op het gewenste gedrag. Deel complimenten uit bij wat goed gaat en leer van de fouten die nog worden gemaakt. Ook als u e proefperiode evalueert: wat gaat goed en wat kan beter.
  • Markeer het eind van de proefperiode als nieuwe start en verbindt consequenties aan het niet houden aan de afspraken. Blijf complimenten geven aan wie het lukt om het goed te doen.
  • Is uw afdeling niet de enige in het bedrijf waar een ‘waan-van-de-dag’cultuur regeert? Overweeg dan een cultuurveranderingstraject voor het hele bedrijf. Kaart uw idee bij de andere leidinggevenden aan.
  • Besef dat u altijd een voorbeeldfunctie hebt. Goed voordoen doet goed volgen!

Meer weten?

Wat levert het op? 
Een werkomgeving waarin uitstellen en afstellen normaal is, is niet functioneel. Medewerkers voelen zich daar niet prettig bij. Er wordt minder productief en minder creatief gewerkt.
Een veranderingstraject is lastig, nieuwe gewoontes leren kost tijd. Maar het is wel mogelijk en meer dan de moeite waard. Reken op een doorlooptijd tussen de twee en zes maanden en op een tijdsinvestering van drie tot zes bijeenkomsten. Effect: meer werkplezier, meer kwantiteit en meer kwaliteit van het werk!