Flexibele werktijden

Medewerkers die zelf invloed hebben op hun werktijden ervaren vaak een betere werk-privé-balans en minder werkdruk. Idealiter is hier een win-winsituatie mogelijk. Een bureau die zijn medewerkers keuze en vrijheid gunt kan ook tijdens drukke tijden vaak op extra inzet van haar medewerkers rekenen. Bovendien kan het voor het bureau prettig zijn als er ’s ochtends heel vroeg en ’s avonds vrij laat medewerkers aanwezig zijn. Medewerkers met meer flexibiliteit kunnen vaak hun werktijden beter op hun privéleven afstemmen.

Voor wie
Voor bedrijven die een goede vertrouwensband met hun medewerkers hebben. Let op: de mogelijkheden voor flexibele werktijden worden begrensd door de soort en hoeveelheid te verrichten werk. Zo zijn bijvoorbeeld bij recepties en andere plekken met openingstijden voor klanten de mogelijkheden voor flexibele werktijden vaak beperkt.

Tips
Leidinggevende

 • Ga na welke mogelijkheden en bezwaren er zijn om flexibeler met werktijden om te gaan. Zijn er bijvoorbeeld bloktijden nodig?
 • Analyseer de mogelijkheden voor flexibele werktijden in samenhang met mogelijkheden voor thuiswerk. Zijn er bepaalde afgebakende werkzaamheden die thuis beter uitgevoerd kunnen worden dan op het werk?
 • Bepaal in hoeverre je gelijk of verschillend met je medewerkers wilt omgaan. Kan de ene medewerker later beginnen als een andere eerder wil? Of kun je iedereen een keuze bieden?
 • Bedenk dat goede afspraken over thuiswerken voor de medewerker en het bureau veel besparing van reistijd op kan leveren.
  Vaak werkt puzzelen in werkoverleg goed: medewerkers die samen bedenken hoe aan de randvoorwaarden voor minimale bezetting en maximale productie wordt voldaan zijn vaak zeer gemotiveerd.
 • Bespreek ook samen de grenzen. Als flexibele werktijden en thuiswerken samengaan met altijd bereikbaar zijn en/of ’s ochtends, ’s middags én ’s avonds achter de computer kruipen dan kan het effect contra-productief en werkdrukverhogend zijn.

Medewerker

 • Merk je dat je vanwege je privésituatie en/of levensfase in de knel zit met de aanvangs- en eindtijden van je werk? Heb je een idee hoe het flexibeler kan en hoe je het werk even goed kan doen? Kaart het aan bij je leidinggevende of in het  werkoverleg. Wat gisteren nog niet mogelijk was, kan morgen misschien wel!
 • In de cao voor architectenbureaus 2019-2021 is een standaardbepaling opgenomen (artikel 15) over arbeidsduur en jaaruren en het flexibel werken.

Meer weten

Wat levert het op
Flexibele werktijden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een goede werk-privé-balans. Medewerkers met meer mogelijkheden om hun werk op hun privéleven af te stemmen zijn gemotiveerder en ervaren minder werkdruk en meer werkplezier. Voor de werkgever betekent dit minder verzuim en een hogere productiviteit.

 

 

Tips
Medewerker:

 • Merkt u dat u vanwege uw privésituatie en/of levensfase in de knel zit met de aanvangs- en eindtijden van uw werk? Heeft u een idee hoe het flexibeler kan en hoe u het werk minstens even goed kan doen? Kaart het aan in een functioneringsgesprek of werkoverleg. Wat gisteren nog niet mogelijk was, kan morgen misschien wel!
 • Om pieken en dalen in het werk op te vangen is het door de jaarurensystematiek mogelijk om in overleg met de werkgever flexibel te werken. De jaarurensystematiek maakt het mogelijk om door het jaar heen uren flexibel in te zetten. In de inleiding en artikel 13 van de cao 2017-2019 vindt u een nadere toelichting.

Werkgever:

 • Ga na welke mogelijkheden en bezwaren er zijn om flexibeler met werktijden om te gaan. Zijn er bijvoorbeeld bloktijden nodig?
 • Analyseer de mogelijkheden voor flexibele werktijden eens in samenhang met mogelijkheden voor thuiswerk. Zijn er bepaalde afgebakende werkzaamheden die thuis beter uitgevoerd kunnen worden dan op het werk?
 • Bepaal in hoeverre u gelijk of verschillend met uw medewerkers wilt omgaan. Kan de ene medewerker later beginnen als een andere eerder wil? Of kunt u iedereen een keuze bieden?
 • Vaak werkt puzzelen in werkoverleg het beste: medewerkers die samen bedenken hoe aan de randvoorwaarden voor minimale bezetting en maximale productie wordt voldaan zijn vaak zeer gemotiveerd.
 • Bedenk dat goede afspraken over thuiswerken voor de medewerker en het bedrijf veel besparing van reistijd op kan leveren.

Meer weten?
Een adviesbureau gespecialiseerd in thema’s als flexibilisering en de werk/privé-balans is qidos. Ook hun site en doorlinks zijn informatief.

Wat levert het op?
Medewerkers met meer mogelijkheden om hun werk op hun privé-leven af te stemmen zijn gemotiveerder en ervaren minder werkdruk en meer werkplezier. Voor de werkgever betekent dit minder verzuim en een hogere productiviteit.