Hoe verder na ongewenst gedrag?

Beschrijving
En daar staat u dan, met elkaar, na een heftig incident. Wat doet u dan, in de eerste uren? En wat in de weken erna?

Nazorg gaat over de eerste opvang, en ervoor zorgen dat medewerkers weer veilig kunnen werken. En nazorg duurt langer. Mensen beschikken over een flinke dosis mentale veerkracht en zelfherstellend vermogen. Over het algemeen doorlopen ze hun eigen verwerkingsproces en na enkele dagen en enkele weken gaat het steeds beter. Een klein aantal medewerkers (+/- 5%) zal na een incident met ongewenst gedrag na vijf weken nog steeds last hebben van stressverschijnselen die zijn leven ontregelen. In dat geval is professionele opvang nodig.

Voor wie?
Voor wie een ernstig incident rond ongewenst gedrag heeft meegemaakt of zich daarop wil voorbereiden.

Normen
De werkgever moet beleid voeren om psychosociale arbeidsbelasting (waaronder ongewenst gedrag) te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te beperken. Arbowet: Artikel 3.2Arbobesluit: Artikel 2.15.

Tips

Voor leidinggevenden

 • Vang de medewerker op. Bespreek wat er is gebeurd en laat de medewerker zo nodig naar huis gaan. Zo nodig onder begeleiding en zo nodig via een arts. Regel indien gewenst praktische zaken, zoals vervoer, andere kleding als die beschadigd is, of het thuisfront alvast informeren.
 • Houd er rekening mee dat iemand direct na een incident weinig onthoudt. Voer geen ingewikkelde gesprekken en stel afspraken over wel/niet de volgende dag werken, tijdelijk werken of met een vertrouwde collega samen werken uit. Kijk ook eens naar de tips bij nazorg incidenten over ongewenst gedrag.
 • Spreek de dader aan en neem gepaste actie. Doe zo nodig aangifte.
 • Registreer het incident bijvoorbeeld via een Registratieformulier. Evalueer het incident en leer ervan om herhaling in de toekomst te voorkomen. U kunt hierbij de Checklist analyse incidenten gebruiken.
 • De medewerker zal een eigen verwerkingsproces doorlopen. Heb hier de eerste weken oog en oor voor. Lijkt het na enkele weken eerder slechter dan beter te worden? Ziet u na vier à zes weken nog stressverschijnselen die er daarvoor niet waren? Dan is doorverwijzing naar bedrijfsarts of huisarts nodig.
 • Herkennen van deze verschijnselen lastig? Kijk dan eens bij de maatregel in gesprek bij signalen van stress.

Voor medewerkers

 • Als u net iets overkomen is kunt u heftige en emotionele reacties hebben. Dat is gewoon en neemt meestal na een paar dagen af.
 • Maak een afspraak met …
  – een vertrouwenspersoon om te kunnen vertellen wat u overkomen is en te bespreken wat u verder kan doen;
  – de bedrijfsarts of uw huisarts als u medische klachten heeft;
  – de bedrijfsarts of uw huisarts als na vier tot zes weken uw leven nog steeds door het incident beheerst wordt en u steeds vermoeider raakt.
 • Heeft uw collega iets heftigs meegemaakt? Geef hem vooral de kans zijn hart te luchten. Respecteer het ook als hij niks wil zeggen. Vraag hem of u iets voor hem kan doen. Lever geen kritiek, verwacht geen aandacht voor uw eigen verhaal.

Meer weten?
Kijk ook eens naar

Wat levert het op?
Goede nazorg is belangrijk om de gevolgen van een incident te beperken en ervan te leren. En als een medewerker ook na weken last van stress houdt, is het belangrijk om in gesprek te gaan en professionele opvang te bieden. Dan kan verzuim voorkomen worden en dan kan de medewerker zich weer prettig gaan voelen.