Oogonderzoek

Beschrijving
Merkt u dat u de letters op het beeldscherm niet goed kunt zien? Hangt u steeds verder voorover om de tekst te kunnen lezen? En zijn uw ogen na een werkdag vermoeid, tranend of prikkelend?
Uit onderzoek blijkt gelukkig dat uw ogen hier niet van achteruit gaan. Toch kan een oogonderzoek noodzakelijk zijn om na te gaan of u wel goed op beeldschermafstand kan zien. Want oogklachten zijn natuurlijk vervelend. Bovendien is goed zien nodig om uw werk goed uit te voeren, zeker als u met het opmaken van veel kleine letters en kleuren bezig bent.

Voor wie?
Vooral voor medewerkers die niet goed op het beeldscherm kunnen zien of oogklachten krijgen bij het beeldschermwerk. Ook belangrijk voor nieuwe medewerkers en periodiek voor alle medewerkers.
Na een werkplekonderzoek volgt zo nodig een oogonderzoek bij een bedrijfsarts of opticien. Deze stelt vast of een zogenaamde beeldschermbril nodig is of dat extra onderzoek bij een oogarts wenselijk is.

Normen
Oogonderzoek is een recht van nieuwe medewerkers die nog niet eerder met een beeldscherm gewerkt hebben en van medewerkers die klachten hebben. In ieder geval hebben medewerkers het recht om periodiek een oogonderzoek te ondergaan. Hoe vaak ‘periodiek’ is wordt binnen het bureau afgesproken met de personeelsvergadering, -vertegenwoordiging of OR.
Arbobesluit Artikel 5.11

Een passend oogonderzoek omvat minimaal een

  • anamnese,
  • gezichtsscherptemeting,
  • accommodatiemeting,
  • beoordeling van de werkplek.

Tips
Voor medewerker(s):

  • Loop niet te lang door met oogklachten: laat uw ogen controleren of meten als u snel vermoeid bent door het kijken op het beeldscherm of klachten krijgt als tranende of prikkelende ogen. Voor u het weet neemt u een verkrampte werkhouding aan om de tekst op het beeldscherm goed te lezen. Dit kan, als het langer duurt, tot KANS-klachten leiden.
  • U kunt ook oogklachten krijgen doordat uw beeldscherm niet goed is opgesteld of door slechte verlichting. Kijk dus ook eens bij instellen werkplek en verlichting.
  • Heeft u een gewone dubbelfocusbril of een leesbril? Merkt u dat u uw hoofd naar achteren moet trekken om goed op het beeldscherm te kunnen lezen? Dat kan snel klachten geven, ook dan is een oogonderzoek aan te bevelen!
Voor leidinggevende(n):
Zorgen dat uw medewerkers op hun beeldscherm goed kunnen zien, is een preventieve maatregel om te voorkomen dat ze krampachtig gaan zitten en op den duur KANS-klachten krijgen.