Beeldschermbril

Beschrijving
Met het stijgen van de leeftijd vermindert het functioneren van de ooglens, waardoor u steeds meer moeite kunt krijgen met op korte afstand scherp stellen. U kunt dan behoefte krijgen aan een aparte brilsterkte voor het werken met een beeldscherm: de beeldschermbril. Een leesbril is in dit geval niet voldoende, omdat een leesbril geschikt is voor een leesafstand van 30 – 35 cm, terwijl het beeldscherm normaal op 50 – 70 cm afstand staat. Met behulp van een oogonderzoek kunt u dit laten vaststellen.

Voor wie?
Voor medewerkers die na oogonderzoek een beeldschermbril nodig blijken te hebben.

Normen
Bij een goede beeldschermbril is de sterkte van de glazen afgestemd op de kijkafstanden tot het werk. Uit oogonderzoek blijkt wat voor bril er nodig is. Volgens de Arbowet mag dit niet tot kosten voor de medewerker leiden. Een beeldschermbril moet daarom door de werkgever vergoed worden als de verzekering van de medewerker niet toereikend is. Arbobesluit Artikel 5.11Arbowet Artikel 44

Tips
Voor medewerker(s):

  • Bij beginnende ouderdomsverziendheid is een eenvoudige leesbril met een volledig glas (geen ‘’halve’’ glazen) met een sterkte van + 1 of + 1,5 vaak al goed.
  • Ga voor het aanmeten van de bril altijd naar een professional, zodat u zeker weet dat de bril bij uw ogen en werkafstand past.
  • Let goed op de houding van uw hoofd bij gebruik van een beeldschermbril, leesbril of multifocale bril. Beweeg uw hoofd niet omhoog om door het leesgedeelte te kijken, maar zet uw beeldscherm wat lager, zodat u uw hoofd recht kunt houden.
  • Als een beeldschermbril niet nodig is, maar u wel moeite hebt met het lezen van kleine letters op het scherm, zijn er mogelijkheden om deze te vergroten:
    houdt tijdens het computeren de Ctrl knop ingedrukt en scroll vervolgens naar boven, of kies in het hoofdmenu ‘beeld’ en vervolgens ‘tekengrootte’. Kies ‘groter’ of ‘extra groot’ om de letters permanent te vergroten.

Voor leidinggevende(n):
Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden bij een aanvullende verzekering de aanschaf van een beeldschermbril. Controleer dus even welke verzekering de medewerker heeft.
Spreek een maximumbedrag af voor de vergoeding van het montuur en de glazen van de bril.

Meer weten?
Multidisciplinaire richtlijn computerwerk (blz. 10 en 11 van de richtlijn).

Wat levert het op?
Met een goede beeldschermbril kunt u gemakkelijker van het scherm lezen, zult u minder snel fouten maken, wordt u minder snel moe en werkt u in een betere werkhouding. Dit verkleint de kans op nekklachten, oogvermoeidheid, tranende ogen en hoofdpijn.