De Arbocatalogus Architectenbureaus laat zien wat u als medewerker, leidinggevende, werkgever, preventiemedewerker of arbocoördinator kunt doen om aan de zorgplicht te voldoen op het gebied van gezond werken, en specifiek als het gaat om

Iedereen die werkzaam is in deze branche kan hier tips en oplossingen vinden om zowel het eigen werk als dat van collega's gezond te houden.

Onder Wat is er aan de hand? kunt u kiezen welke praktijksituatie voor u herkenbaar is en krijgt u advies over welke oplossingen mogelijk zijn.

Bij Onderwerpen vindt u alle mogelijke maatregelen/oplossingen om op een goede manier met beeldschermwerk, werkdruk, ongewenst gedrag of de kantooromgeving - zowel in bestaande situaties als bij verbouwingen en nieuwbouw -aan de slag te gaan.

Deze website is opgesteld in nauwe samenwerking met sociale partners en betrokken medewerkers van architectenbureaus. De arbocatalogus is niet vrijblijvend. Als u hier meer over wilt weten lees dan verder bij Over de arbocatalogus Architectenbureaus.

Veel succes met het toepassen van de tips en oplossingen in uw bureau.

Maak werk van Gezond Werken!