Andere vakgebieden

De functiefamilie Andere vakgebieden is gericht op het ondersteunen van de directie op de vakgebieden Personeel & Organisatie, Financiën, Marketing & Communicatie en Informatica & Automatisering. De functies uit de functiefamilie zijn hiërarchisch geplaatst onder de directie en komen voor in kleine, middelgrote en grote bureaus.
 
De functiefamilie kent drie ijkfuncties, in elke ijkfunctie zijn de kerntaken eerst algemeen en aansluitend per vakgebied uitgewerkt: 

 • assistent functieniveau III
  De assistent ondersteunt de uitvoering van het beleid.

 • medewerker functieniveau IV
  De medewerker is gericht op het adviseren over de toepassing van het beleid en bijdragen aan de uitvoering daarvan.

 • specialist functieniveau VI
  De specialist/manager is gericht op het ontwikkelen van beleid en zorgen voor de uitvoering daarvan.

> uitgebreide omschrijving ijkfuncties functiefamilie Andere vakgebieden (pdf)

Administrateur, Administratief medewerker, Applicatiebeheerder, Applicatieontwikkelaar, Assistent controller, Maquettebouwer, Presentatiemedewerker, Beleidsmedewerker, Commercieel medewerker, Communicatie adviseur, Controller, Grafisch vormgever, Hoofd P&O, Hoofd salarisadministratie, Hoofd / Manager financiële administratie, HR functionaris, HR manager, Informatiebeheerder, Internetbeheerder, Intranetbeheerder, Manager communicatie, Manager marketing en communicatie, Manager personeelsadministratie, Manager personeelszaken, Medewerker control, Medewerker debiteuren-/crediteurenadministratie, Medewerker financieel beleid, Medewerker financiële administratie, Medewerker helpdesk, Medewerker PR en communicatie, Medewerker Salarisadministratie, P&O adviseur, P&O functionaris, Personeelsadviseur, Personeelsfunctionaris, Personeelsmanager, Presentatie en communicatie adviseur, Projectleider ICT, Strategisch marketeer, Systeembeheerder, Systeemcoördinator, Systeemontwikkelaar, Webbeheerder

Bureau-organisatie

De functiefamilie Bureau-organisatie is gericht op het optimaal laten verlopen van interne gang van zaken van het gehele bureau. De functies uit de functiefamilie zijn hiërarchisch geplaatst onder de
directie en komen voor in kleine, middelgrote en grote bureaus.
 
De functiefamilie kent vier ijkfuncties: 

 • bureau-assistent functieniveau I
  De bureau-assistent biedt algemene ondersteuning en/of verleent diensten ten behoeve van het gehele bureau.  
   
 • bureaumedewerker functieniveau III
  De bureaumedewerker biedt ondersteuning aan de directie of aan projecten en zorgt voor de uitvoering van diensten ten behoeve van het gehele bureau.
   
 • bureaucoördinator functieniveau IV
  De bureaucoördinator coördineert de bedrijfsvoering en draagt bij aan de beleidsvoorbereiding.  

 • bureaumanager functieniveau VI
  De bureaumanager geeft vorm en leiding aan het gehele bureau en doet beleidsvoorstellen.

> uitgebreide omschrijving ijkfuncties functiefamilie Bureau-organisatie (pdf)

Algemeen assistent, Bureaucoördinator, Bureaumanager, Coördinator facilitaire dienst / zaken, Directiesecretaresse / -assistent, Directiesecretaris, Managementassistent, Maquettebouwer, Medewerker archiefbeheer, Medewerker facilitaire dienst, Medewerker interne dienst, Medewerker facilitaire zaken, Medewerker onderhoud gebouwen, Medewerker technische dienst, Officemanager, Presentatiemedewerker, Receptionist, Telefonist, Reproductiemedewerker, Secretaresse, Secretariaatsmedewerker, Vestigingsleider

Technisch ontwerp

De functiefamilie Technisch Ontwerp is gericht op het technisch uitwerken van ontwerpen op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap of interieur. De ontwerpen worden doorgaans in projectvorm gerealiseerd. De functies uit de functiefamilie zijn hiërarchisch geplaatst onder de directie en komen voor in kleine, middelgrote en grote bureaus.
 
De functiefamilie kent vier ijkfuncties: 

 • technisch ontwerper assistent functieniveau IV
  De technisch ontwerper assistent werkt aan technische uitwerkingen voor één of enkele projecten.  

 • technisch ontwerper basis functieniveau V
  De technisch ontwerper basis werkt zelfstandig aan technisch ontwerpprojecten en/of onderdelen van grote(re) en complexe projecten. De technisch ontwerper neemt deel aan projecten
  die door anderen worden geleid.

 • technisch ontwerper functieniveau VI
  De technisch ontwerper leidt grote en complexe technisch ontwerpprojecten.

 • technisch ontwerper plus functieniveau VII
  De technisch ontwerper plus leidt grote en (zeer) complexe en/of unieke technisch ontwerpprojecten en begeleidt bouwprocessen.

> uitgebreide omschrijving ijkfuncties functiefamilie Technisch ontwerp (pdf)

Assistent opzichter, Assistent projectcoördinator, Assistent projectleider, Assistent tekenaar, Aankomend tekenaar, Bestekschrijver, Bouwbegeleider, Bouwconsultant, Bouwkostendeskundige, Bouwkundig opzichter, Bouwkundig projectleider, Bouwkundige, Bouwmanager, Bouwprojectmanager, Calculator, Hoofd opzichter, Hybride functie, Mix functie, Kostendeskundige, Ondersteunend bouwmanager, Ondersteuner projectcoördinatie, Projectcoördinator, Projectleider, Projectmanager, Projectvoorbereider, Senior bouwmanager, Senior projectleider, Teamcoördinator, BIM, Bouwkundig ontwerper, Bouwkundig tekenaar, CAD tekenaar, Chef / Hoofd technisch ontwerp, Coördinator technisch ontwerp, 3D-specialist, 3D-visualiser, Opzichter, Senior tekenaar, Senior technisch ontwerper, Specialistisch tekenaar, Specialistisch technisch ontwerper, Technisch ontwerper, Tekenaar
 

Ontwerp

De functiefamilie Ontwerp is gericht op het realiseren van ontwerpen op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschap of interieur. De ontwerpen worden doorgaans in projectvorm gerealiseerd. De functies uit de functiefamilie zijn hiërarchisch geplaatst onder de directie en komen voor in kleine, middelgrote en grote bureaus.
 
De functiefamilie kent vier ijkfuncties: 

 • ontwerper assistent functieniveau IV
  De ontwerper assistent werkt onder begeleiding aan één of enkele ontwerpen of afgebakende deelontwerpen.

 • ontwerper basis functieniveau V 
  De ontwerper basis werkt zelfstandig aan enkele (deel-)ontwerpen. De ontwerper basis neemt deel aan projecten die door anderen worden geleid.

 • ontwerper functieniveau VI
  De ontwerper leidt ontwerpprojecten en onderdelen van de grote(re) en complexe ontwerpprojecten. Daarnaast neemt de ontwerper deel aan projecten die door anderen worden geleid.

 • ontwerper plus functieniveau VII
  De ontwerper plus leidt grote en complexe ontwerpprojecten.

> uitgebreide omschrijving ijkfuncties functiefamilie Ontwerp (pdf)

Architect, Architect projectleider, Assistent ontwerper, Assistent interieurontwerper, Assistent opzichter, Assistent projectcoördinator, Assistent projectleider, Bestekschrijver, Bouwbegeleider, Bouwconsultant, Bouwkostendeskundige, Bouwkundig opzichter, Bouwkundig projectleider, Bouwkundige, Bouwmanager, Bouwprojectmanager, Calculator, Coördinerend architect, Coördinerend interieurarchitect, Hoofd opzichter, Hybride functie, Mix functie, Interieurarchitect, Interieurarchitect in opleiding, Interieurontwerper, Kostendeskundige, Meewerkend architect, Meewerkend interieurarchitect, Ondersteunend bouwmanager, Ondersteuner projectcoördinatie, Ontwerper, Projectarchitect, Projectcoördinator, Projectleider, Projectmanager, Projectvoorbereider, Senior architect, Senior bouwmanager, Senior projectleider, Stedenbouwkundig adviseur, Stedenbouwkundig ondersteuner, Stedenbouwkundig ontwerper, Stedenbouwkundige, Teamcoördinator