Samen werkdruk en werkplezier aanpakken

Maatregelen rond werkdruk zijn maatwerk. Het is daarom zinvol om deze samen met medewerkers te bedenken. Zij weten hoe hun werkdruk en werkplezier in elkaar zit en wat bij hen kan werken. Door over de maatregelen na te denken krijgen medewerkers bovendien (weer) invloed op hun werkdruk en werkplezier.  Ook het perspectief van de leidinggevende is essentieel; bijvoorbeeld over wat er binnen het bureau mogelijk en haalbaar is. Een gezamenlijke aanpak is effectief én gezond!

Voor wie
Voor leidinggevenden en medewerkers die samen de werkdruk willen verminderen en het werkplezier willen vergroten.

Tips

  • Samen werkdruk en werkplezier aanpakken is zinvol als meerdere medewerkers te hoge werkdruk ervaren, en als zij elkaars kennis en vaardigheden bij het bedenken van maatregelen kunnen benutten.
  • Bepaal met wie je de werkdruk gaat bespreken en wie de procesbegeleider wordt: de leidinggevende, een medewerker, de preventiemedewerker/arbocoördinator of iemand anders?  
  • Bepaal wat je wilt bespreken en hoeveel tijd je daar voor nodig hebt. Bespreek je de hoogte van werkdruk en werkplezier, waar de werkdruk/het werkplezier vandaan komt en/of de mogelijke oplossingsrichtingen? Kies je ervoor de onderwerpen op één bijeenkomst te bespreken of plan je meerdere data in?
  • Denk ook verder vooruit: wat doe je na de bijeenkomst? Op welke wijze ga je de maatregelen invoeren, de uitvoering volgen en na afloop evalueren? Wees vanaf het begin duidelijk over het vervolg naar de medewerkers en leg de relevante data vooraf vast.
  • Wees realistisch met je verwachtingen. Bij hoge werkdruk kan één bijeenkomst een goede start zijn, maar de werkdruk is er niet magisch helemaal mee opgelost. Werkdruk aanpakken vraagt tijd en inzet, zowel van het bureau als van de medewerker.
  • Neem als procesbegeleider een open en nieuwsgierige houding aan. Het is wat het is. Vraag naar de werkdruk én naar het werkplezier. Zorg tijdens je bijeenkomst voor een gezonde balans tussen aandacht voor wat er beter kan en genieten van wat goed gaat.

Meer weten

Leidinggevende

  • Bied je medewerkers een luisterend oor. Laat je waardering blijken, en laat merken dat je je kunt voorstellen dat het lastig kan zijn om al dat werk met al die deadlines gedaan te krijgen. De (h)erkenning van werkdruk geeft vaak al rust.
  • In de download ‘voorbeeldprogramma bijeenkomst werkdruk gezond!’ zie je hoe je rond werkdruk in gesprek kunt gaan.

Medewerker

  • Wil jij met je collega’s een stap verder komen dan het uitwisselen van hoe hoog de werkdruk in jullie bureau is? Gebruik dan werkvormen. Werkvormen bieden je een gestructureerde manier om prettig en goed over werkdruk in gesprek te gaan. Via de zoekterm ‘werkvormen werkdruk’ vind je veel ideeën op internet. Kijk bijvoorbeeld eens bij www.voortgezetwerkplezier.nl.

Wat levert het op
Samen werkdruk aanpakken levert vaak inzicht en begrip voor elkaars werkdruk en werkplezier op. Het bevordert daarmee sociale steun. Ook biedt het leidinggevenden en medewerkers de kans om hun vaardigheden te ontwikkelen en bureauprocessen te verbeteren.  Daarmee is het een goede manier om naar minder werkdruk en meer werkplezier te gaan.