Coachend leidinggeven

Beschrijving
Coachen is een vorm van begeleiden. Als leidinggevende kun je coachen als stijl van leidinggeven gebruiken om prestaties van je medewerkers te verbeteren. Bij coachen is het belangrijk om goede vragen te stellen. Zo kunnen medewerkers zelf ontdekken welk effect hun gedrag heeft en welke mogelijkheden ze hebben om dit te veranderen. Doordat ze het zelf bedenken helpt coachen medewerkers om hun vaardigheden te ontwikkelen, nu en in de toekomst!

Voor wie?
Voor leidinggevenden die al een goede relatie met hun medewerkers hebben en de tijd en moeite willen nemen om hun medewerkers te ondersteunen. Specifiek rond werkdruk kun je coachen gebruiken om vaardigheden als grenzen aangeven, prioriteiten stellen en werk loslaten te ontwikkelen.

Tips

Leidinggevende
Stel de volgende vragen eens aan een medewerker en onderzoek het effect: Wat wil je bereiken? Welke mogelijkheden heb je om daar te komen? Wat kies je om te gaan doen?
Denk specifiek voor werkdrukvaardigheden aan vragen als: In welke situatie lukte het je goed om ‘nee’ te zeggen? Op welke wijze vind je het prettig om je na een drukke werkdag goed te ontspannen? Kun je een voorbeeld geven van een dag waarin je het moeilijk vond om prioriteiten te stellen en een dag waarin dat gemakkelijk ging.

Medewerker
  • Als je de wens en het lef hebt om je eigen prestaties te verbeteren, vind dan een coach die bij je past.
  • Ga aan de slag door jezelf de vragen te stellen die je hierboven ziet.
Wat levert het op?

Effect voor de gecoachte is persoonlijke ontwikkeling, een gezonde werkdruk en meer werkplezier. In het werk betekent dit vaak effectiever en efficiënter functioneren. Voor een coachende leidinggevende kost het tijd en wellicht geld, als je er een boek over leest of een opleiding voor volgt. Maar het bespaart, dankzij de betere prestaties, uiteindelijk tijd omdat medewerkers zich er zelfstandiger en verantwoordelijker door gaan gedragen.