Voorlichting beeldschermwerkplek

Beschrijving
Een goed ergonomisch ingerichte beeldschermwerkplek is een noodzakelijke voorwaarde om gezond te werken. Die werkplek behoort u dan ook goed te gebruiken, anders heeft de goede werkplek geen zin. Door voorlichting en training kunt u leren hoe u uw werkplek, het meubilair en alle hulpmiddelen het best kan instellen en gebruiken. Ook leert u waarom het goed instellen van je werkplek belangrijk is voor uw gezondheid.

Voor wie?
Voor bedrijven en leidinggevenden om hun medewerkers te leren zo gezond mogelijk met een beeldscherm te werken.
De voorlichting en trainingen zijn op verschillende manieren uit te voeren.

 • Groepsvoorlichting: via een presentatie of demonstratie leren medewerkers hoe zij de werkplek kunnen inrichten, instellen en gebruiken.
 • Individuele voorlichting: een preventiemedewerker bezoekt de medewerker en geeft ter plekke voorlichting en helpt de medewerkers hun werkplek optimaal in te stellen.
 • Digitale voorlichting: de medewerker stelt zijn werkplek in door middel van een website of filmpje.
  Of door de handleiding werkplekinstelling door te nemen.

Een combinatie van de drie manieren is uiteraard ook mogelijk.

Normen
Medewerkers moeten worden voorgelicht over de risico’s van hun werk en de maatregelen die genomen zijn om die risico’s tegen te gaan.
Arbowet Artikel 8

Tips
Voor medewerker(s):

 • Neem actief deel aan de voorlichting: u krijgt hier tips die u helpen om gezond te werken!
 • Pas de adviezen toe, juist ook als u het druk hebt, want dan is het risico op klachten het grootst.
  U kunt een werkplekpaspoort gebruiken om uw persoonlijke instellingen van uw bureau en stoel te onthouden.
Voor leidinggevende(n):
 • Besteed extra aandacht aan nieuwe medewerkers. Door hen snel na aanvang van hun werk uit te leggen hoe ze hun beeldschermwerk gezond kunnen doen voorkomt u dat ze zichzelf ongezonde gewoontes aanleren.
 • Laat nieuwe medewerkers, samen met de preventiemedewerker beeldschermwerk, het werkplekpaspoort invullen.
 • Maak gebruik van de handleiding werkplekinstelling bij het geven van voorlichting over de beeldschermwerkplek.
 • Geef persoonlijke aandacht aan medewerkers die klachten hebben. Als een andere werkhouding en pauzes nemen niet op korte termijn helpen, ga dan zo snel mogelijk naar een deskundige, bijvoorbeeld de bedrijfsarts. Hoe eerder, hoe beter, om ernstige klachten en verzuim te voorkomen.

Wat levert het op?
Voorlichting en trainingen aanbieden heeft als voordeel dat de medewerkers de risico’s van het beeldschermwerk leren kennen en weten hoe ze die kunnen beperken.
Het gedrag van medewerkers ten aanzien van de werktechniek en werkhouding verbetert en dit geeft minder kans op gezondheidsklachten.