Taakroulatie en werkafwisseling

Beschrijving
Als u het grootste deel van de dag beeldschermwerk doet, is het belangrijk om die werkzaamheden met ander, niet-beeldschermwerk af te wisselen. In praktijk betekent werkafwisseling dat u de niet-beeldschermgebonden werkzaamheden zodanig over de dag te verdeelt dat ze de beeldscherm-gebonden werkzaamheden regelmatig onderbreken. Bij taakroulatie vindt afwisseling van werk plaats door met collega’s op dezelfde of andere afdelingen de taken te ruilen.

Voor wie?
Voor bureau en medewerker om kritisch naar het takenpakket te kijken. Aan de ene kant is de mogelijkheid tot taakroulering en afwisseling van werkzaamheden soms beperkt, binnen een architectenbureau zijn nu eenmaal veel beeldschermwerkzaamheden. Aan de andere kant valt er met een beetje creativiteit en organisatietalent soms nog heel wat te bereiken.

Normen
U moet het beeldschermwerk na elke twee uur minimaal vijf minuten onderbreken, bijvoorbeeld door even ander, niet-beeldschermwerk werk te doen, koffie of thee te halen, of kort te pauzeren.
(Arbobesluit Artikel 5.10 Dagindeling van de arbeid)

Tips
Voor medewerker(s):

 • Verdeel uw eigen dagelijkse werkzaamheden eens in beeldscherm- en niet-beeldschermwerk. Kijk bij het beeldschermwerk eens of het ook net zo goed of sneller zonder het beeldscherm kan: met een print, of via de telefoon in plaats van per e-mail.
 • Plan zoveel mogelijk uw niet-beeldschermwerk om blokken van twee uur beeldschermwerk heen, zodat u niet te lang achter de computer zit.
 • Overleg met collega’s hoe zij hun werkzaamheden afwisselen en vraag en geef elkaar tips.
 • Benut het werkoverleg of een functioneringsgesprek om suggesties te doen voor een andere taakverdeling.

Voor leidinggevende(n):

 • Kijk eerst binnen uw eigen afdeling welke niet-beeldschermgebonden taken er zijn en hoe deze zo goed mogelijk tussen uw medewerkers verdeeld kunnen worden.
 • Overleg daarna eens met een afdeling die heel anderwerk doet.
  Biedt uitwisseling van medewerkers, enkele dagen per week, voordelen in afwisseling van beeldschermwerk of het ontwikkelen van capaciteiten?
 • Organiseer tijdens het werkoverleg een brainstorm over voorgaande mogelijkheden en betrek medewerkers zo bij het bedenken van de mogelijkheden en het realiseren van de grenzen.
 • Wees erop voorbereid dat niet alle medewerkers zullen staan te springen om nieuw werk. Overweeg waar u begint: met enthousiastelingen, met degenen die al eens klachten hebben gehad of met degenen die het langst zittend-beeldschermwerk verrichten.
 • Ook om gezonde gewoontes aan te leren hebben medewerkers vaak een stimulans nodig. Herinner uw medewerkers daarom zo nodig aan hun pauzes en taakafwisseling.
 • Plan overleggen aan het eind van de ochtend of halverwege de middag zodat ze een pauze voor beeldschermwerk vormen.

Wat levert het op?
Taakroulering en werkafwisseling heeft meerdere voordelen:

 • Minder kans op klachten aan nek, schouder, armen, polsen of handen;
 • het werk wordt er vaak uitdagender en interessanter door; collega’s kunnen elkaar bij ziekte, drukte of vakantie beter vervangen.
 • Het kost aanvankelijk wel wat extra tijd en moeite om binnen het bedrijf het maximum uit taakroulering en werkafwisseling te halen!