Preventiemedewerker beeldschermwerk

Beschrijving
U kunt één of meer medewerkers laten opleiden tot preventiemedewerker beeldschermwerk. Kies hiervoor een medewerker die interesse in het onderwerp heeft. Een preventiemedewerker beeldschermwerk is een medewerker die zijn collega’s advies geeft over de werkplekinstelling, werkhouding en hulpmiddelen.
Een interne preventiemedewerker is dichtbij en gemakkelijk toegankelijk voor vragen en advies. Daardoor kunnen problemen snel opgelost worden. En bovendien is een preventiemedewerker verplicht en belangrijk om RSI-klachten te voorkomen.

Voor wie?
Voor kleine en grote architectenbureaus. Kleine architectenbureaus kunnen één preventiemedewerker laten opleiden, die ook weet hoe om te gaan met beeldschermwerk. Voor grote architectenbureaus loont het zelfs om meerdere preventiemedewerkers op te laten leiden, ieder met kennis van een deelgebied. Daarmee zorgt u dat een preventiemedewerker regelmatig met het onderwerp bezig is zonder dat het een dagtaak wordt. Preventiemedewerker beeldschermwerk bent u naast uw normale functie.

Normen
Volgens de Arbowet, artikel 13 moet iedere werkgever één of meerdere werknemers aanwijzen als preventiemedewerker. Bij bedrijven met minder dan 15 werknemers mag de werkgever deze rol zelf vervullen.
De preventiemedewerker draagt zorg voor de alledaagse veiligheid en gezondheid van medewerkers. Dit houdt in dat de preventiemedewerker in ieder geval:

  • meewerkt aan het opstellen van de RI&E;
  • maatregelen uitvoert om de gezondheid en veiligheid van medewerkers te bevorderen, waaronder voorlichting;
  • de personeelsvertegenwoordiging of andere medewerkers adviseert over gezond werken.
Tips

Voor medewerker(s):

  • Ga bij P&O of  leidinggevende na wie in uw bedrijf de preventiemedewerker is.
    De preventiemedewerker beeldschermwerk is een gespecialiseerde preventiemedewerker die daar een cursus voor heeft gevolgd. Daarom kunt u hem of haar gemakkelijk en snel raadplegen. Schakel hem of haar in als u vragen heeft over gezond beeldschermwerk of als u (beginnende) klachten hebt. Voorkomen is beter dan genezen.
Voor leidinggevende(n):
  • Voer werkplekaanpassingen snel uit en schaf de hulpmiddelen die de preventiemedewerker beeldschermwerk aanraadt snel aan. Zo voorkomt u een toename of verergering van de klachten bij de medewerkers, en frustratie bij de preventiemedewerker.
  • Check of uw medewerkers de adviezen van de preventiemedewerker beeldschermwerk naleven.
  • Maak vooraf goede afspraken met de preventiemedewerker beeldschermwerk over de tijdsbesteding, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit voorkomt misverstanden in de toekomst.
  • Maak intern bekend dat er een preventiemedewerker beeldschermwerk is en waarvoor men hem of haar kunt raadplegen.
Meer weten?
De snelstartgids preventiemedewerker helpt de preventiemedewerker zijn weg te vinden en wijst hem naar praktische tips en tools.
Een cursus preventiemedewerker is bedoeld voor medewerkers die hun collega’s actief willen voorlichten, instrueren en adviseren. Via Google zijn cursussen in vele soorten en maten te vinden.
 
Wat levert het op?
De preventiemedewerker verzorgt de voorlichting aan nieuwe medewerkers, helpt met de werkplekinstelling en pakt klachten bij medewerkers aan voordat ze ernstig kunnen worden. Daarmee voorkomt de preventiemedewerker in veel gevallen ziekteverzuim. Bovendien voert de preventiemedewerker werkplekonderzoeken uit waar voorheen kosten voor de arbodienst aan verbonden waren. De investering van de opleiding verdient uw preventiemedewerker dus snel terug.