Geluid

Beschrijving

 • Bestaande situatie
  ‘Mag het wat zachter? Er wordt hier gewerkt!’
  Medewerkers vinden het lastig om goed te presteren als zij last hebben van geluid. Zeker in grote open ruimtes, waar veel medewerkers tegelijkertijd werken, kan hinderlijk geluid ontstaan en kunnen irritaties toenemen. De akoestiek van een ruimte wordt grotendeels bepaald door de mate waarin oppervlakten geluid opnemen, of juist weerkaatsen. Even stil staan bij het geluid en wat goede afspraken of maatregelen in de kantooromgeving kunnen al snel de moeite waard zijn.
 • Ontwerp
  Sommige medewerkers vinden het prettig om bij wat achtergrondmuziek te werken. Maar over het algemeen geldt in een kantooromgeving: ‘hoe stiller, hoe beter’. Geluid vraagt namelijk bijna altijd energie om u te concentreren. Plotseling en hard geluid kan zelfs forse hinder geven. Medewerkers kunnen er door afgeleid worden en geïrriteerd van raken.
  Als er meerdere medewerkers in één ruimte werken, is weinig geluid niet altijd mogelijk. Zeker niet als er overlegd moet worden. Bij het (her)ontwerp van een kantoor is het de moeite waard om ook bij geluid stil te staan. Vooral als er meerdere medewerkers in een ruimte werken. En helemaal als zij verschillende soorten werk uitvoeren, waarbij de ene medewerker moet communiceren, terwijl de andere zich juist moet concentreren. Er zijn veel en vaak eenvoudige oplossingen mogelijk die geluidshinder voorkomen of beperken.

Voor wie?

 • Bestaande situatie
  Voor wie in een bestaande situatie hinderlijk geluid willen aanpakken.
 • Ontwerp
  Voor wie betrokken is bij het (her)ontwerp van de kantooromgeving.

Normen
Het geluid dat de apparatuur voortbrengt mag geen verstoring van de aandacht en het gesproken woord veroorzaken.
Arboregeling: Artikel 5.2 Inrichting van de beeldschermwerkplek

Het maximale niveau voor geluidshinder is afhankelijk van het soort (kantoor)werk en liggen tussen de 35 en 75 decibel.
De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 3438 (niet gratis) geeft extra handvatten voor de na te streven geluidsniveaus in kantoorruimtes.

Tips

Bestaande situatie

Volg deze drie stappen:

 1. Ga na waar het hinderlijke geluid vandaan komt. Pratende collega’s? Voetstappen? Lawaaiige apparaten? Klimaatinstallatie? Geluid van aangrenzende kamers of van buiten?
 2. Ga na waardoor het geluid versterkt wordt. Gestuukte plafonds? Glas? Harde vloeren? Bureaus te dicht op elkaar?
 3. Ga eerst na wat voor maatregelen u bij de oorzaak van het geluid kunt nemen en daarna wat u kan doen om het geluid te ‘absorberen’.

Voor medewerkers:

 • Laat het uw collega’s en leidinggevende weten als u last heeft van geluid. Samen zoeken naar oplossingen gaat gemakkelijker dan alleen. Maak samen afspraken over het omgaan met geluidshinder van elkaar.
 • Houd rekening met uw collega’s. Voer (telefoon)gesprekken zoveel mogelijk buiten de werkruimte als er door collega’s geconcentreerd gewerkt wordt.

Denk ook eens aan:

 • Concentratie/stilteruimtes waar medewerkers wisselend gebruik van kunnen maken.
 • Telefoonkamers of praathoeken buiten de werkruimte waar medewerkers kunnen overleggen en bellen.
 • Verplaatsen van lawaaiige apparatuur als printers naar andere ruimtes.
 • Er bestaan speciale plafonds, vloeren, gordijnen, panelen en andere materialen die geluid absorberen. Bij ontwerp geluid leest u er meer over.

Ontwerp

 • De akoestiek van een ruimte wordt bepaald door de mate waarin oppervlakten geluid opnemen, of juist weerkaatsen. Er is allerlei geluidsabsorberend materiaal beschikbaar, van plafonds tot vloeren. Hoe meer vierkante meters u van dit materiaal gebruik maakt, hoe beter.
 • Vaak is via het plafond de grootste verbetering op geluid mogelijk. Oriënteer u dus  op de aanschaf van een akoestisch plafond, dat geluid uit de ruimte goed opneemt.
 • Overweeg zachte vloerbedekking, bijvoorbeeld (hoogpolig) tapijt. Dit dempt het geluid van voetstappen en absorbeert geluid.
 • Voorkom grote oppervlakten met harde en gladde afwerkmaterialen. Deze weerkaatsen het geluid. Beperk daarom de oppervlaktes van bijvoorbeeld glazen kasten, gestuukte plafonds en betonnen muren.
 • Neem kwalitatief goede tussenwanden. Dunne wandjes geven al snel ‘burenoverlast’.
 • Plaats lawaaiige apparatuur in een aparte ruimte. Naar een printer of kopieerapparaat lopen is ook goed om even te bewegen!
 • Veel lawaai van buiten? Overweeg gelaagd dubbel glas, geluiddempende ventilatieroosters, of een mechanisch ventilatiesysteem in plaats van roosters in de gevel.
 • Ga na wat voor werkzaamheden de medewerkers in de ruimte zullen uitvoeren. Richt zo mogelijk en zo nodig concentratie- of stiltewerkplekken in. Plaats deze werkplekken op een zo groot mogelijke afstand van geluidsbronnen binnen en buiten het kantoor.

Let bij de aanschaf van technische systemen als ventilatieroosters en uw klimaatinstallatie ook op de hoeveelheid geluid die deze produceren. Zie ook ontwerp binnenklimaat.

Meer weten?

 • Bestaande situatie
  De NEN-EN-ISO 3382-3(2012) gaat over geluidsoverlast in kantoortuinen en mogelijke verbeteringen.
  In ‘geluid op de kantoorwerkplek‘ leest u over de invloed van geluid op comfort, gezondheid en productiviteit.
 • Ontwerp
  Het artikel ‘geluid op de kantoorwerkplek‘ beschrijft de invloed van geluid in kantoorruimtes op comfort, gezondheid en productiviteit.

Wat levert het op?

 • Bestaande situatie
  Geluidshinder aanpakken helpt om de communicatie, gezondheid en concentratie van medewerkers te bevorderen. Minder geluidshinder leidt tot minder vermoeidheid, hoofdpijn, spierspanning, agressie en verhoogde hartslag. De productiviteit kan met 3-9 % toenemen.
 • Ontwerp
  Goed kunnen horen, goed gehoord kunnen worden én goed kunnen concentreren is belangrijk bij het werk. Een rustige kantooromgeving zorgt voor minder vermoeidheid, hoofdpijn, stress en hartkwalen. Bij het verbeteren van de geluidsniveaus kan de productiviteit met 3-9 % toenemen.