Alternatieven voor de muis

Beschrijving
Heeft u KANS-klachten en kost het werken met een standaardmuis u veel tijd en moeite? Of is het werken met de standaardmuis niet comfortabel?
Er zijn goede alternatieven, maar ook alternatieven die in sommige situaties juist meer klachten kunnen geven. Deskundig advies, voorafgaande aan aanschaf, is in ieder geval zinvol.

Voor wie?
Voor alle medewerkers waarvoor het werken met standaard invoermiddelen niet comfortabel is.

Normen

De Arbowetgeving heeft geen concrete voorschriften m.b.t. invoermiddelen naast het toetsenbord. Wel is de werkgever verplicht aandacht te besteden aan de arbeidsomstandigheden. U moet de arbeidsmiddelen, en dus ook alternatieve invoermiddelen, zoveel mogelijk aanpassen aan de persoonlijke eigenschappen van de medewerker.
Arbowet Artikel 3 ArbobeleidArboregeling Artikel 5.1

Tips

Voor medewerker(s):

 • Heeft u lichamelijke klachten? Of moeite met het uitvoeren van uw computerwerkzaamheden? Overleg met uw leidinggevende en bekijk samen de Voor en nadelen alternatieve invoermiddelen
 • Heeft u de neiging uw muis vast te houden terwijl u hem niet gebruikt? Overweeg dan de aanschaf van een Vibra-Mouse. De VibraMouse gaat trillen als u uw hand of vingers langer dan 10 seconde op de muis laat liggen zonder deze te gebruiken.
 • Zijn de alternatieven voor u geen oplossing, bijvoorbeeld omdat u te specifieke klachten heeft, schakel dan, in overleg met uw leidinggevende, de hulp van een ergonoom of arboadviseur in. Deze deskundige kan beoordelen welk hulpmiddel het beste bij u past. Dit voorkomt onnodige en verkeerde aanschaf van hulpmiddelen.
 • Bij het kiezen van een ander invoermiddel kunt u op de volgende punten letten. Het alternatief moet:
  – minder belastend zijn dan de normale muis;
  – prettig in het gebruik zijn en
  – minstens net zo snel werken.
 • Een andere manier om de lichamelijke belasting te verminderen, is door het gebruik van sneltoetsen. Bijna alle commando’s die u met de muis geeft, kunt u vervangen door sneltoetsen. Bovendien kunt u efficiënter werken!

Voor leidinggevende(n):

 • Wees u bewust van het feit dat er andere goede alternatieven voor de standaardmuis zijn. Als medewerkers aangeven niet prettig te kunnen werken met de standaardmuis, kunt u samen de Voor en nadelen alternatieve invoermiddelen bekijken.
 • Schakel een ergonoom of arboadviseur in als een medewerker door zijn of haar klachten behoefte heeft aan aangepaste invoermiddelen.
 • Houdt er rekening mee dat het inzetten van alternatieve invoermiddelen bij medewerkers met klachten alleen zin kan hebben als naar alle aspecten van het werk (werkplek, werkhouding, werktaken, werktijden en werkdruk) wordt gekeken. U kunt de Checklist RSI voor bureaus gebruiken om de risicofactoren te bepalen.
 • Houdt er rekening mee dat de kosten voor een alternatieve muis altijd hoger zijn dan die van een standaardmuis.
Wat levert het op?
Met de juiste hulpmiddelen, kunnen alle medewerkers met een minimale belasting hun werk comfortabel uitvoeren. Hierdoor kunnen lichamelijke klachten verminderen of verdwijnen.