Werken in de architectenbranche

In de periode medio september tot medio oktober 2014 hebben SFA en BNA samen een peiling uitgevoerd onder BNA-leden. De rapportage ‘Werken in de architectenbranche’ gaat in op knelpunten rond medewerkers en arbeidsrelaties, omvang en samenstelling bureaus, de huidige cao, personeelsbeleid, ontwikkelingen in de markt en over wat SFA kan betekenen voor werkenden in de branche.

Uit de peiling blijkt dat 36% van de architectenbureaus moeite heeft om medewerkers te vinden of te behouden Dat komt in de eerste plaats door een te kleine en onzekere werkvoorraad, daarnaast is het moeilijk om medewerkers te vinden die voldoende BIM-kennis hebben. En àls er vacatures zijn, dan zijn er veel kandidaten met CV’s die vaak meer
beloven dan de werkelijkheid.

Download
Werken in de architectenbranche (2014)