Nieuwe cao op basis van het eindbod van de werkgeversorganisatie BNA

 Er is een cao-onderhandelaarsakkoord op basis van het eindbod van de werkgeversorganisatie BNA. Dat er weer een cao is, is goed nieuws voor de branche. 

De cao is afgesloten tussen vakbond De Unie en werkgeversorganisatie  BNA en wordt na akkoord van het bestuur aangemeld bij SZW zodat deze algemeen verbindend kan worden verklaard.  De cao loopt van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

BNA, De Unie, FNV en CNV beogen om in de loop van 2024 opnieuw om tafel te gaan.