Wat verandert er per juli-augustus

Er geldt per 1 juli een loonstijging op basis van de cao; daarnaast zijn er relevante wettelijke wijzigingen in augustus. Daarna vind je een verwijzing naar de cao-regels over verlof. We sluiten af met een mededeling over onze bereikbaarheid de komende zomermaanden.

 

Wijziging cao: salaristabel per 1 juli 

Per 1 juli 2022 geldt voor alle werknemers in de architectenbranche de nieuwe salaristabel; je vindt deze als pdf op de website onder Downloads.  

Cao-partijen zijn begin 2021 alle loonstijgingen voor de cao 2021-2023 overeengekomen. De afgesproken loonstijging per 1 juli 2022 is 0,75%; deze stijging is in onderstaande salaristabel verwerkt. De eerste schalen in de salaristabel geven hetzelfde bedrag (2.445 Euro) weer, als gevolg van het besluit van cao-partijen het loon in de laagste schalen in de architectenbranche te verhogen. 

Wettelijke wijzigingen

Vaak is per 1 juli sprake van invoering van wettelijke wijzigingen, dit jaar gaan niet in juli maar in augustus één of twee relevante wettelijke wijzigingen in. SFA zal in een volgende nieuwsbrief de twee wettelijke wijzigingen uitgebreider toelichten.

  1. Een eerste, mogelijke wettelijke wijziging betreft Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.
    De Eerste Kamer moet nog een besluit nemen over het wetsvoorstel. Wordt dit voorstel aangenomen dan gaat de wet waarschijnlijk per 1 augustus 2022 in.
     
  2. Een reeds door zowel Tweede als Eerste Kamer aangenomen wet is de Wet betaald ouderschapsverlof. Deze wet gaat per 2 augustus 2022 in, met o.a. de introductie van negen weken betaald ouderschapsverlof. Wil je hier nu al meer over lezen? Een toelichting is al gepubliceerd op de website van de rijksoverheid.

Mogelijk in de toekomst
Het kabinet voert voorlopig geen wettelijk rouwverlof in. Minister Van Gennip van SZW heeft de Kamer laten weten de mogelijkheden van rouwverlof na de zomer te inventariseren. Daarbij zal ook worden nagedacht over een vereenvoudiging van het verlofstelsel en de mogelijke invoering van een ‘breed maatschappelijk verlof’, zoals de Sociaal Economische Raad heeft geadviseerd.

Niet van toepassing
Omdat het door cao-partijen afgesproken laagste loon boven het wettelijk minimumloon ligt -ook na de halfjaarlijkse verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli aanstaande- is de wijziging van de  Wet Minimumloon niet relevant.

 

Ander nieuws

Vakantie: cao en bereikbaarheid SFA
 

Wat zegt de cao over vakantie?
Eén van de hoofdstukken in de cao heeft betrekking op verlof. Op de toelichtende pagina cao/verlof op onze website lees je meer over de relevante cao-artikelen, zoals de berekening van het aantal vakantie-uren en wat een bureau mag afspreken over collectief vrij.

Bereikbaarheid SFA
Van 20 juni tot 20 augustus zijn SFA-medewerkers beurtelings op vakantie. Tijdens deze maanden zijn we daarom in mindere mate bereikbaar of kan het wat langer duren voordat je een reactie van ons ontvangt op een helpdeskvraag.