Magazine The Human Factor eind juni op tafel!

Eind juni komt de nieuwste uitgave van The Human Factor –het SFA magazine- van de drukpers rollen en krijgen bureaus het blad toegestuurd. Natuurlijk plaatsen we het magazine ook online en via QR-codes kun je artikelen op je gemak thuis lezen.  

Bewust aan de slag met duurzame inzetbaarheid 

The Human Factor (THF) is een magazine voor en over de mensen in de architectenbranche waarbij duurzame inzetbaarheid centraal staat. Dit jaar en ook volgend jaar brengt SFA het blad The Human Factor uit om op een laagdrempelige manier bewustwording te creëren voor onderwerpen die horen bij het thema duurzame inzetbaarheid. Het gaat bijvoorbeeld over je persoonlijke ontwikkeling en het inzetten van je ontwikkeluren. Maar je leest in THF ook over de invulling van de gesprekscyclus bij verschillende bureaus: voeren collega’s ambitiegesprekken, resultaatgesprekken of ook voortgangsgesprekken? En wat levert dit op?  

Subsidie voor MDIEU-nieuwsbrief en THF 

SFA haalde eind 2021 een subsidie binnen in het kader van de MDIEU-regeling (Maatregel Duurzame Inzetbaarheid en eerder Uittreden). Met een deel van de subsidieregeling kan SFA de MDIEU-nieuwsbrief en THF uitbrengen. En daarnaast kon SFA bijvoorbeeld de regiobijeenkomsten van afgelopen maart en april organiseren om een behoeftepeiling te doen op het gebied van ondersteunende HR-tools.   

Vanuit de MDIEU-subsidieregeling is in 2021-2022 al een sectoranalyse uitgevoerd. Meer over de sectoranalyse lees je hier.