Inlogproblemen RI&E?

Hieronder lees je enkele veelgehoorde vragen over inlogproblemen plus de mogelijke oplossingen. 

1. Ik heb geen mail met wachtwoord vanuit het systeem ontvangen
Soms ververst je mailprogramma niet automatisch. Start je mailprogramma opnieuw op of klik op verversen of alle mappen verzenden/ontvangen. 
Het kan ook zijn dat de mail die vanuit het RI&E systeem wordt verstuurd om je beheeraccount te activeren als ‘spam’ wordt gezien. Controleer dus de spambox of map Ongewenste e-mail.
NB: hebben jullie een algemeen e-mailadres opgegeven hou dan in de gaten dat een collega niet per ongeluk deze mail weggooit.  

2. Bij inloggen in het beheeraccount krijg ik de foutmelding ‘Uw aanmelding is mislukt’ 
Heb je geen fout gemaakt bij het wachtwoord (advies: kopieer dit uit de mail van het systeem)? Vraag dan meteen een nieuw wachtwoord aan door de gebruikersnaam in te vullen in het kader onder ‘Wachtwoord vergeten? Geef je gebruikersnaam om een nieuw wachtwoord te ontvangen.
De gebruikersnaam die je moet invullen staat in de mail vanuit het systeem (vanaf april 2022 is de gebruikersnaam standaard ‘beheeraccount’). 
NB: controleer ook hierbij eventueel de spambox. 

3. Ik kom niet meer bij de RI&E
Soms is er verwarring waar je de RI&E kan vinden.
Van SFA krijg je bij het aanvragen van een inlogaccount een mail met handleiding en daarnaast een mail vanuit het systeem. Hiermee activeer je het beheeraccount (te herkennen aan ‘Login.aspx’ in het adres (de url). De RI&E staat echter niet in dit beheeraccount. 
Daarvoor heb je namelijk binnen het beheeraccount een gebruiksaccount aangemaakt met een zelf bedachte gebruikersnaam (bijvoorbeeld naam van jullie bureau) en een wachtwoord.  
De RI&E vind je via dit gebruiksaccount, het is daarom belangrijk dat je dat adres (die url) opslaat met de zelf aangemaakte gebruikersnaam en wachtwoord.
Het adres van het gebruiksaccount is te herkennen aan ‘Informatie.wktp’ in de url. Tip: stuur een mailtje naar jezelf met die gegevens. 

4. De medewerker die de RI&E deed is vertrokken en nu hebben we geen toegang meer tot de RI&E
Zijn de inloggegevens van het gebruiksaccount wel nog bekend (zie de vraag hierboven), dan kun je mogelijk wel gewoon blijven inloggen. 
Is dat niet het geval, dan kan SFA een ander mailadres opgeven voor het beheeraccount. Als je vervolgens in het beheeraccount inlogt met behulp van de mail vanuit het systeem (zie eventueel punt 1 en 2) dan zie je welke gebruikersnaam en wachtwoord voor het gebruiksaccount zijn aangemaakt. 

Is je inlogprobleem niet opgelost of staat jullie vraag er niet bij? 
Mail dan naar info@sfa-architecten.nl.

 

 

Werk en mantelzorg

Combineer je als mantelzorger je zorgtaken met een betaalde baan? Dan ben je niet de enige: één op de vier werknemers doet dit. De combinatie van werken en zorgtaken kan zwaar en lastig zijn. Hoe kun je dit makkelijker maken? Je leest meer over werk en mantelzorg op de website MantelzorgNL.


Overigens geldt bij het opnemen van kortdurend zorgverlof niet het wettelijke 70% salarisdoorbetaling maar is in de cao in artikel 39 lid 3a vastgelegd dat dan 100% salarisdoorbetaling geldt. 

Infographic salarisdoorbetaling bij ziekte

Doorbetaling salaris bij ziekteIs sprake van meewerken aan re-integratie dan geldt dat de werkgever in het 2e ziektejaar het volledige salaris, dus 100%, betaalt. 

RI&E: risico-inventarisatie en -evaluatie

Volgens de Arbowet moet elk bedrijf met werknemers een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) doorlopen. 

SFA biedt een RI&E toegesneden op het werken in architectenbureaus.
Ga naar de uitleg over de RI&E Architecten, voor architectenbureaus is er gratis inlogaccount. 

> naar de RI&E Architecten

Infographic ARBO: RI&E en arbocatalogus

Lees de toelichting onder Cao

> naar RI&E Architecten
> naar Arbocatalogus Architecten

Wat geldt voor salaris doorbetaling bij ziekte?

Als een werknemer ziek is geldt doorbetaling van het volledige salaris. Bij langdurige ziekte geldt dat in ieder geval voor het eerste ziektejaar. Bij ingang van het tweede ziektejaar geldt minimaal 70% doorbetaling van salaris en vakantiegeld. Als een werknemer het tweede ziektejaar voldoende meewerkt aan de re-integratie, voldoet aan de voorschriften van de wet verbetering poortwachter naar beoordeling van een bedrijfsarts, geldt 100% doorbetaling. Pensioenopbouw is altijd op basis van 100% salaris.
Zie ook cao-bijlage 9.

Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. De wet geeft al verplichtingen vanaf de eerste week van ziekmelding.

Hoe kun je ziekte voorkomen, wat moet je bij ziekte doen?

Iedere werknemer kan ziek worden. Over het algemeen hoeft dat geen groot probleem te zijn en is de werknemer al weer na korte tijd aan het werk. Maar soms duurt het langer, bijvoorbeeld bij grotere gezondheidsproblemen of als gevolg van een arbeidsconflict. Voor alle gevallen van verzuim moet de werkgever een goed beleid opstellen om te voorkomen dat werknemers onnodig (lang) ziek worden. Dit is niet alleen prettig voor de werknemers, maar ook voor de werkgever die verplicht is het loon van zieke werknemers door te betalen. Zie het arboportaal over (voorkomen van) verzuim.
Een onderdeel van het zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving is het (verplicht) doorlopen van een risico-inventarisatie & -evaluatie. SFA biedt architectenbureaus daarvoor een toegesneden en erkend branche RI&E aan. 

Wat helpt is sowieso: betrokkenheid van werknemers bij bureau en elkaar, aandacht voor balans: pauzes, gezond gedrag en vitaliteit, oppassen voor (te lange) overbelasting. Ook kan een werkgever rekening houden met persoonlijke omstandigheden die invloed hebben om de belastbaarheid van een werknemer.

Hoe vraag ik een inlogcode aan voor de RI&E Architecten?

Architectenbureaus kunnen gratis een inlogcode aanvragen voor de RI&E Architecten, dat geldt ook voor verwante bureaus die vrijwillig de cao inclusief pensioen volgen. Met de RI&E Architecten worden alle mogelijke arbeidsrisico’s geïnventariseerd die zich kunnen voordoen bij reguliere architectenwerkzaamheden.  Lees meer hierover op de pagina Inlogaccount binnen het websitedeel over de RI&E Architecten