Archive for the ‘Geen categorie’ Category

Enquête reparatie derde WW jaar

Deze week ontvangen alle medewerkers van architectenbureaus per post een korte enquête in de brievenbus. Ben je voor of tegen reparatie van het derde WW-jaar is de kernvraag. Een toelichting op die vraag staat in de bijbehorende brief. Het antwoord wordt anoniem verwerkt, beantwoording kan schriftelijk per antwoordenvelop of digitaal, in beide gevallen met een uniek – anoniem – nummer om te voorkomen dat er dubbel gestemd wordt. Je naam kan niet teruggevonden worden, privacy is gegarandeerd.

De uitkomst bepaalt het besluit dat cao-partijen nemen, de reparatie van het derde WW-jaar wel of niet invoeren voor de branche, de meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist of het ja of nee wordt.

De enquête wordt 28 mei verzonden, deadline beantwoording is 16 juni.

SFA organiseert de enquête in opdracht van en in nauw overleg met cao-partijen.

WAB, Wetsontwerp Arbeidsmarkt in Balans

We houden jullie op de hoogte van de veranderingen die – als het allemaal doorgaat – de WAB met zich meebrengt en welke gevolgen dat heeft. De beoogde invoering van de WAB is 1 januari 2020.

 

De nieuwe cao

Cao-partijen zijn akkoord met de wijzigingen en aanvullingen in de nieuwe cao, het onderhandelaarsakkoord was al eerder gepubliceerd. De cao is naar het ministerie van SZW gestuurd voor een algemeen verbindendverklaring. Dat kan acht weken duren. Daarna wordt de cao op de website gezet met de nieuwe toegankelijkheid en wordt een gedrukte versie gemaakt. Er zijn al heel wat bureaus die er één of meer besteld hebben. Dat kan nog steeds op info@sfa-architecten.nl. Je aanmelding wordt genoteerd, je krijgt bericht als de cao klaar is.