Archive for the ‘Geen categorie’ Category

Nieuwe website

We hebben een nieuwe website, www.sfa-architecten.nl, toegankelijk en eenvoudig. Met drie hoofdonderwerpen, Cao, Helpdesk en The Human Factor. De cao is toegankelijker gemaakt, je wordt meegenomen in de toelichting naar de gewenste artikelen. Geordend op thema’s met doorklik. Helpdesk hanteert dezelfde systematiek, je bent snel bij het onderwerp en antwoord op veel gestelde vragen en je vindt er tools. The Human Factor is in opbouw, gaat over informatie over de werkenden in de branche met achtergrondinformatie, nuttige overzichten en statistieken en – op komst – interviews. In de loop van 2019 volgt The Human Factor in gedrukte versie. Daarin ook de bevindingen van ons project over duurzame inzetbaarheid, Warmlopen voor de Toekomst getiteld, dat recent is afgerond. Als je ergens tegen aan loopt, bericht ons dan, zodat we alles zo snel mogelijk compleet kunnen maken.

SFA heeft voor de totstandkoming van de nieuwe website een financiële bijdrage ontvangen uit het Europees Sociaal Fonds (ESF).

Enquête reparatie derde WW jaar

Deze week ontvangen alle medewerkers van architectenbureaus per post een korte enquête in de brievenbus. Ben je voor of tegen reparatie van het derde WW-jaar is de kernvraag. Een toelichting op die vraag staat in de bijbehorende brief. Het antwoord wordt anoniem verwerkt, beantwoording kan schriftelijk per antwoordenvelop of digitaal, in beide gevallen met een uniek – anoniem – nummer om te voorkomen dat er dubbel gestemd wordt. Je naam kan niet teruggevonden worden, privacy is gegarandeerd.

De uitkomst bepaalt het besluit dat cao-partijen nemen, de reparatie van het derde WW-jaar wel of niet invoeren voor de branche, de meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist of het ja of nee wordt.

De enquête wordt 28 mei verzonden, deadline beantwoording is 16 juni.

SFA organiseert de enquête in opdracht van en in nauw overleg met cao-partijen.

WAB, Wetsontwerp Arbeidsmarkt in Balans

We houden jullie op de hoogte van de veranderingen die – als het allemaal doorgaat – de WAB met zich meebrengt en welke gevolgen dat heeft. De beoogde invoering van de WAB is 1 januari 2020.

 

De nieuwe cao

Cao-partijen zijn akkoord met de wijzigingen en aanvullingen in de nieuwe cao, het onderhandelaarsakkoord was al eerder gepubliceerd. De cao is naar het ministerie van SZW gestuurd voor een algemeen verbindendverklaring. Dat kan acht weken duren. Daarna wordt de cao op de website gezet met de nieuwe toegankelijkheid en wordt een gedrukte versie gemaakt. Er zijn al heel wat bureaus die er één of meer besteld hebben. Dat kan nog steeds op info@sfa-architecten.nl. Je aanmelding wordt genoteerd, je krijgt bericht als de cao klaar is.