Enquête reparatie derde WW jaar

Deze week ontvangen alle medewerkers van architectenbureaus per post een korte enquête in de brievenbus. Ben je voor of tegen reparatie van het derde WW-jaar is de kernvraag. Een toelichting op die vraag staat in de bijbehorende brief. Het antwoord wordt anoniem verwerkt, beantwoording kan schriftelijk per antwoordenvelop of digitaal, in beide gevallen met een uniek – anoniem – nummer om te voorkomen dat er dubbel gestemd wordt. Je naam kan niet teruggevonden worden, privacy is gegarandeerd.

De uitkomst bepaalt het besluit dat cao-partijen nemen, de reparatie van het derde WW-jaar wel of niet invoeren voor de branche, de meerderheid van de uitgebrachte stemmen beslist of het ja of nee wordt.

De enquête wordt 28 mei verzonden, deadline beantwoording is 16 juni.

SFA organiseert de enquête in opdracht van en in nauw overleg met cao-partijen.