De nieuwe cao

Cao-partijen zijn akkoord met de wijzigingen en aanvullingen in de nieuwe cao, het onderhandelaarsakkoord was al eerder gepubliceerd. De cao is naar het ministerie van SZW gestuurd voor een algemeen verbindendverklaring. Dat kan acht weken duren. Daarna wordt de cao op de website gezet met de nieuwe toegankelijkheid en wordt een gedrukte versie gemaakt. Er zijn al heel wat bureaus die er één of meer besteld hebben. Dat kan nog steeds op info@sfa-architecten.nl. Je aanmelding wordt genoteerd, je krijgt bericht als de cao klaar is.