Flexibiliseren van werktijden

Beschrijving
Medewerkers die zelf invloed hebben op hun werktijden ervaren vaak minder werkdruk. Idealiter is hier een win-winsituatie mogelijk. Een bedrijf dat zijn medewerkers keuze en vrijheid gunt kan ook tijdens drukke tijden vaak op extra inzet van haar medewerkers rekenen. Bovendien kan het voor het bedrijf prettig zijn als er ’s ochtends heel vroeg en ’s avonds vrij laat medewerkers aanwezig zijn. Medewerkers kunnen met meer flexibiliteit vaak hun werktijden beter op hun privéleven afstemmen.

Voor wie?
Voor teams/bedrijven die een goede vertrouwensband met hun medewerkers hebben. Let op: de mogelijkheden voor flexibele werktijden worden begrensd door de soort en hoeveelheid te verrichten werk. Niet handig om in te zetten als medewerkers al heel veel thuiswerken en moeite hebben om hun werk los te laten. Wie alles mag en moeite heeft met kiezen ‘verdrinkt’ soms in de mogelijkheden.

Tips
Medewerker:

  • Merkt u dat u vanwege uw privésituatie en/of levensfase in de knel zit met de aanvangs- en eindtijden van uw werk? Heeft u een idee hoe het flexibeler kan en hoe u het werk minstens even goed kan doen? Kaart het aan in een functioneringsgesprek of werkoverleg. Wat gisteren nog niet mogelijk was, kan morgen misschien wel!
  • Om pieken en dalen in het werk op te vangen is het door de jaarurensystematiek mogelijk om in overleg met de werkgever flexibel te werken. De jaarurensystematiek maakt het mogelijk om door het jaar heen uren flexibel in te zetten. In de inleiding en artikel 13 van de cao 2017-2019 vindt u een nadere toelichting.

Werkgever:

  • Ga na welke mogelijkheden en bezwaren er zijn om flexibeler met werktijden om te gaan. Zijn er bijvoorbeeld bloktijden nodig?
  • Analyseer de mogelijkheden voor flexibele werktijden eens in samenhang met mogelijkheden voor thuiswerk. Zijn er bepaalde afgebakende werkzaamheden die thuis beter uitgevoerd kunnen worden dan op het werk?
  • Bepaal in hoeverre u gelijk of verschillend met uw medewerkers wilt omgaan. Kan de ene medewerker later beginnen als een andere eerder wil? Of kunt u iedereen een keuze bieden?
  • Vaak werkt puzzelen in werkoverleg het beste: medewerkers die samen bedenken hoe aan de randvoorwaarden voor minimale bezetting en maximale productie wordt voldaan zijn vaak zeer gemotiveerd.
  • Bedenk dat goede afspraken over thuiswerken voor de medewerker en het bedrijf veel besparing van reistijd op kan leveren.

Meer weten?
Een adviesbureau gespecialiseerd in thema’s als flexibilisering en de werk/privé-balans is qidos. Ook hun site en doorlinks zijn informatief.

Wat levert het op?
Medewerkers met meer mogelijkheden om hun werk op hun privé-leven af te stemmen zijn gemotiveerder en ervaren minder werkdruk en meer werkplezier. Voor de werkgever betekent dit minder verzuim en een hogere productiviteit.