Functiefamilie Constructie

Onderstaand document bevat de functiebeschrijvingen van de functiefamilie Constructie, zoals opgenomen in het Handboek Functie-indeling Architectenbureaus 2002. Hoewel deze functiefamilie niet meer is opgenomen in het geactualiseerde handboek (2011) kunnen deze functiebeschrijvingen in voorkomende gevallen nog steeds worden toegepast.
Als service stelt de SFA daarom dit document via de website ter beschikking.

Download:
Functiefamilie Constructie (2002)