Functiefamilie Constructie

Deze functiefamilie is bij de actualisatie vanaf 2011 niet langer opgenomen in het Handboek Functie-indeling Architectenbureaus en daarmee geen onderdeel meer van de cao.

Onderstaand document bevat de functiebeschrijvingen van de functiefamilie Constructie, zoals opgenomen in het Handboek Functie-indeling Architectenbureaus 2002. SFA stelt dit document als service hier ter beschikking omdat functiebeschrijvingen in soms voorkomende gevallen nog worden toegepast.

Functiefamilie Constructie (2002)