Uitnodiging 5e en laatste Future Search op 21 november 2019

In de 5e en laatste Future Search zoomen we nog meer in op (samen)werken, ontwikkelen en belonen. De vernieuwing van het functiehandboek (fhb) als belangrijk onderdeel van de cao heeft de volle aandacht van SFA. Het streven van cao-partijen is om voor het eind van het jaar de aanpassingen in de vorm van een eenvoudig functieraster gereed te hebben. De 4e Future search leverde hiervoor interessante input op. We leggen voorgenomen uitwerkingen voor en vragen daar respons en inkleuring op. Wil je hierover meedenken?
We nodigen je van harte uit!

Donderdag 21 november van 14:00 tot 17:00 uur op een nader te bepalen locatie. Inloop vanaf 13:45 uur.
Na afloop praten we graag na met een drankje

De middag is gratis en telt voor geregistreerde architecten als 3 uur bij- en nascholing (een certificaat kan desgewenst worden verstrekt). Meedoen is een gelegenheid om mee te denken over wat nodig is om fijn te werken in de architectenbranche en een mogelijkheid uit te wisselen met vakgenoten.

Aanmelding en delen uitnodiging
Meld je aan per e-mail naar info@sfa-architecten.nl. Je kunt de uitnodiging overigens ook doorsturen naar collega’s. We zijn op zoek naar alle generaties!