Extra salarisverhoging per 1 januari 2023

De loonstijgingen in de huidige cao voor architectenbureaus waren afgesproken in de eerste helft van 2021, een andere wereld zonder oorlog in Oekraïne of hoge inflatie. De huidige cao loopt 28 februari 2023 af, de onderhandelingen voor een volgende cao starten binnenkort. Cao-partijen BNA, FNV, CNV en De Unie willen gezien de hoge inflatie niet wachten tot die onderhandelingen. Cao-partijen hebben daarom per 1 januari 2023 een aanvullende salarisverhoging afgesproken en bij SZW aangemeld. Hieronder treffen jullie de nieuwe salaristabel per 1 januari 2023 aan, met daarin zowel de oorspronkelijke als de extra salarisverhoging. We sluiten af met enkele andere nieuwsfeitjes. 

LOONAFSPRAKEN HUIDIGE CAO

In artikel 22 staan de loonafspraken samengevat, onder lid 5 staan de afspraken voor januari 2023. Hier staan nu de beide loonstijgingen opgenomen : 

 • De oorspronkelijke stijging:
  Het salaris wordt per 1 januari 2023 verhoogd met een vaste en gelijke verhoging voor alle functies. Dat bedrag is gelijk aan 0,75% van het gemiddelde van alle salarissen.
  Dit bedrag is berekend door het pensioenfonds voor architectenbureaus als gemiddelde over alle salarissen in de branche. Daar komt uit dat 0,75% gelijk is aan 29 Euro (bruto bij 40 uur per week).
   
 • En de aanvullende loonstijging:
  Daarnaast wordt het salaris per 1 januari 2023 verhoogd met 3,25%.  
  Dit percentage geldt voor iedere werknemer, te berekenen op het salaris van juli 2022. 

Voorbeeld berekening nieuw salaris 
In totaal is de loonstijging (gemiddeld) 4%, alleen valt de berekening in twee delen uiteen. 
Voor de duidelijkheid een voorbeeld: een werknemer die 40 uur per week werkt heeft bij functie- en salarisniveau G5 vanaf juli 2022 een bruto salaris van 3.188 Euro.
Met de oorspronkelijke loonstijging werd per januari dat 3.188 + 29 Euro = 3.217 Euro.
De aanvullende loonstijging 3,25% houdt bij G5 een stijging in van afgerond 104 Euro.
In totaal wordt het bruto voltijd salaris bij een werknemer met G5 dus niet 3.217 Euro maar 3.321 Euro, een totale stijging van 133 Euro bruto. 

De volledige tabel staat als pdf in de SFA-site bij Downloads, onder cao. 

De cao-aanpassing is door het ministerie van SZW goedgekeurd en wordt tevens voor algemeen verbindend verklaring (AVV) aangemeld, zodat de aanvullende loonstijging voor alle (architecten)bureaus geldt die de cao verplicht of vrijwillig volgen. 

OVERIG NIEUWS

 • Opvolger Functiehandboek
  SFA werkt op dit moment onder regie van cao-partijen BNA, FNV, CNV en De Unie aan de opvolger van het functiehandboek. Gedurende het hele proces zijn architectenbureaus betrokken. Met als opvolger komt er een vereenvoudigd en geactualiseerd functiehuis, dat als ijksysteem dient voor de indeling in de bureaupraktijk (net als nu het geval is met het functiehandboek). De functieniveaus in het nieuwe functiehuis zullen worden vertaald in bijpassende salarisschalen.
  Cao-partijen zijn op hoofdlijnen akkoord met de opvolger van het functiehandboek. Cao-partijen streven naar een zo spoedig mogelijke invoering, maar gaan nu uit van verplichte invoering van de opvolger op 1 juli 2023. 
   
 • Wijziging beleid RI&E                               
  Een inlogaccount voor de RI&E Architecten is per direct alleen nog (gratis) beschikbaar voor (architecten)bureaus die verplicht of vrijwillig aangesloten zijn bij het Pensioenfonds voor de            Architectenbureaus. Dit is door het SFA-bestuur besloten vanwege gewijzigd beleid bij Steunpunt RI&E en het risico van een grote verhoging in het aantal aanvragen en daarmee de belasting voor SFA. Voor niet-architectenbureaus die al een account hebben geldt dat ze dit kunnen blijven gebruiken. 

 • Maand van de medezeggenschap: activiteiten bij de SER
  Medezeggenschap, zie cao-artikel 3, is de invloed die werknemers hebben op bureaubesluiten die het personeel betreffen. In november heeft de SER (Sociaal Economische Raad) allerlei activiteiten gepland waaraan bureaus kunnen deelnemen.
   
 • Eind van het jaar: beoordelingsgesprekken
  Bij veel bureaus vinden eind van het jaar of begin van het nieuwe jaar de beoordelingsgesprekken plaats. Op de website van SFA staan voorbeelddocumenten gesprekscylus uit de meer traditionele benadering. 

  Even introduceren: sinds kort is Teske Sowerbutts bij SFA in dienst. Zij heeft sinds 2019 als HR medewerkster gewerkt, met speciale aandacht voor (loopbaan) ontwikkeling. Teske gaat -in het kader van het MDIEU-activiteitenplan – HR en HR-maatwerk mede vormgeven. Ze zal in de toekomst de website aanvullen met andere voorbeelddocumenten, die passen in een meer hedendaagse ontwikkelvisie op gesprekken over functioneren en ontwikkeling.