De toekomst van werken


Uitnodiging future search 10 september: oplossingsrichtingen concretiseren

Dinsdag 10 september van 14:00 – 17:00 uur

Doe mee met de 4ee workshop van onze Future search naar de toekomstige vorm en inhoud van werken in de architectenbranche. Eerdere bijeenkomsten gingen in op trends (sessie 1) en opgaven & uitdagingen (sessie 2) en oplossingsrichtingen (sessie 3). Luister de samenvattende podcasts voor een impressie van de opgedane inzichten. Het zou fijn zijn als jij meedenkt over de vervolgstap: hoe komen we van globale oplossingsrichtingen tot werkbare concepten voor de architectenbranche?

De vierde sessie is op
dinsdag 10 september, van 14:00 tot 17:00 uur bij Frisse Blikken
in bedrijfsverzamelgebouw ‘De Pionier’, Grebbeberglaan 15, Utrecht.
Inloop vanaf 13:45 uur. Na afloop praten we graag na met een drankje. 

Meedoen is tevens een gelegenheid om mee te denken over wat nodig is om fijn te werken in de architectenbranche en een mogelijkheid uit te wisselen met vakgenoten.

Aanmelding en delen uitnodiging 
Meld je aan per e-mail naar info@sfa-architecten.nl. Je kunt de uitnodiging overigens ook doorsturen naar collega’s. We zijn op zoek naar alle generaties!