CAO

Artikel 9

 1. Er is een Geschillencommissie Arbeidszaken Architectenbureaus. Daarnaast kent de cao een bezwaar- en beroepsprocedure functie-indeling op basis van ORBA (zie cao-artikel 19 lid 6 en bijlage 5).
 2. Werkgever en werknemer kunnen de geschillencommissie inschakelen in geval van:
  1. een geschil over uitleg of toepassing van de cao;
  2. interpretatieverschillen tussen werkgever en werknemer inzake overwerk;
  3. onduidelijkheid over de juridische status van de arbeidsrelatie (werknemer of opdrachtnemer).
 3. De uitspraak van de geschillencommissie heeft de kracht van een bindend advies:
  1. als werkgever en werknemer daar op vrijwillige basis beiden om verzoeken; 
  2. als opdrachtgever en opdrachtnemer zich tot de geschillencommissie wenden bij een geschil over de uitleg van artikel 18 lid 3.
 4. De samenstelling, werkwijze, bevoegdheden en kosten van de geschillencommissie zijn geregeld in de geschillenregeling die is opgenomen in bijlage 4.
 5. De bezwaar- en beroepsprocedure bij een verschil van mening over de functie-indeling van de werknemer en/of over de financiële waardering is opgenomen in bijlage 5.