CAO

Artikel 23

1. Werknemer heeft bij goed functioneren elk jaar recht op een volgende salaristrede in de vastgestelde salarisschaal, voor zover hij het maximum van de schaal nog niet heeft bereikt.

2. Als werknemer nog geen volledig jaar heeft gewerkt bij beoordeling, geldt vanaf zes maanden werken en goed functioneren recht op een volgende salaristrede.

3. Als een werknemer zich ontwikkelt naar een hoger functieniveau, stijgt ook het salarisniveau (de salarisschaal).
Vastgesteld wordt welk salaris in de nieuwe salariskolom het huidige salaris (bij 40 uur) het dichtst benadert. Op basis daarvan krijgt werknemer – afhankelijk van de vastgestelde ontwikkeling – er ten minste een salaristrede bij.

4. De plicht voor werkgever om een volgende salaristrede toe te kennen vervalt:
a. Individueel:
Als werknemer de invulling van de functie aantoonbaar niet heeft gerealiseerd. Werkgever moet de redenen van het niet toekennen van een volgende salaristrede schriftelijk onderbouwen aan werknemer.
b. Collectief:
Als het niet toekennen van een volgende salaristrede voor alle werknemers geldt, zoals verder uitgewerkt in artikel 4 van deze cao.