CAO

Artikel 23

1. Werknemer heeft bij goed functioneren elk jaar recht op een salaristredestijging in de vastgestelde salarisschaal, voor zover hij het maximum van de schaal nog niet heeft bereikt.

2. Als werknemer op het beoordelingsmoment nog geen volledig jaar heeft gewerkt geldt vanaf zes maanden werken en goed functioneren recht op een volgende salaristrede.

3. Als een werknemer zich ontwikkelt naar een hoger functieniveau, stijgt ook het salarisniveau (de salarisschaal).

4. Werkgever is niet verplicht om een volgende salaristrede toe te kennen:
a. Individueel:
Als werknemer de invulling van de functie aantoonbaar (conform bijlage 7) niet heeft gerealiseerd. 
b. Collectief:
Als het niet toekennen van een volgende salaristrede voor alle werknemers geldt, zoals verder uitgewerkt in artikel 4 van deze cao.