Pilot online prikbord: voorkomen van ontslag

Vanaf deze week kunnen bureaus – zolang corona voor onzekerheid zorgt – via de SFA-website met elkaar in contact treden over het collegiaal in- en uitlenen van medewerkers. SFA biedt daar nu een online ‘prikbord’ voor. Het is een pilot, te gebruiken naast bestaande netwerken. Niet elk bureau zit in zo’n netwerk, bovendien kan wat breder informeren helpen. Wij vinden het belangrijk dat er zo min mogelijk medewerkers worden ontslagen, alle beetjes helpen.

Vorige maand heeft SFA jullie al een nieuwsbrief gestuurd over de modelovereenkomst collegiale in- en uitleen die in nauw overleg met een aantal architectenbureaus tot stand kwam. Daarop aansluitend is er dan nu deze pilot, als extra en gratis dienstverlening voor wie er behoefte aan heeft. SFA evalueert de pilot en hoort daarom graag je feedback.

Het werkt het prikbord?

Bovenaan de prikbord-pagina Collegiale in- & uitleen vind je een toelichting en een aanmeldformulier voor inleen of uitleen.
Heeft jullie bureau een functie die je via collegiale inleen wil vervullen, noteer dan de kenmerken van de gezochte werknemer en andere gegevens op het aanmeldformulier INLEEN en mail dit naar info@sfa-architecten.nl. Wij plaatsen deze beknopte omschrijving online met daarbij vermelding van de contactgegevens van het architectenbureau. Als jullie tijdelijk een werknemer willen uitlenen, gebruik dan het aanmeldformulier UITLEEN.

Heb je vooraf vragen over de procedure van de pilot prikbord? Mail naar info@sfa-architecten.nl of bel met Huub de Graaff 06 53803540.

Wat spreek je onderling af?

Is er een match, dan maak je gebruik van de modelovereenkomst collegiale in- en uitleen.
In de nieuwsbrief van 24 april staat uitgebreid de context en werkwijze inclusief kostenafspraken toegelicht.
Samengevat: de afspraken zijn met opzet simpel, collegiale in- en uitleen is geen verdienmodel. De kosten omvatten het brutosalaris (terug te rekenen naar uurloon) met een opslag van 5% voor de daarmee samenhangende bureaukosten. That’s it. Het is bedoeld als tijdelijke oplossing, uitgangspunt is drie maanden, eenmalig te verlengen met nog eens drie maanden. Een projectafspraak kan wel langer duren, die is dan gekoppeld aan een project.

 

Ander corona nieuws

Op dit moment werkt de rijksoverheid aan een nieuw pakket noodmaatregelen, noodpakket 2.0. Deze nieuwe maatregelen worden donderdag in de Tweede Kamer besproken. SFA zal jullie aansluitend over de nieuwe maatregelen informeren.
Hieronder zetten we enkele andere corona wetenswaardigheden en handige tools op een rij:

Extra ruimte werkkostenregeling
De vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen aan werknemers is -tijdelijk- verhoogd, mogelijk in te zetten voor kosten thuiswerken.

BNA-verslag videochat naar een 1,5 m kantooromgeving
De BNA hield onlangs een videochat waarin een senior workplace consultant concreet advies gaf. Lees op de BNA-site de antwoorden op de gestelde vragen.
Voor BNA-leden of na aanmaken van een inlogaccount is meer info beschikbaar.

Hoe doorwerken? Corona workarounds
Opstarten en doorwerken tijdens deze coronacrisis: hoe doe je dat gezond, productief en verantwoord? Hoe kunnen we slim om covid-19 heen werken?
Deze site van NVSP (verbinder van wetenschap en praktijk) fungeert als kennistool met diverse Corona workarounds die innovatief in werk zijn.

Rijksoverheid, stap voor stap – wat kan vanaf 1 juni?
Informatie en infographic van de rijksoverheid.