Enquête over zzp-pensioen


De cao voor architectenbureaus regelt het pensioen voor werknemers als onderdeel van het salaris (zie artikel 25 en FAQ). Voor zzp’ers ofwel opdrachtnemers staat in artikel 18 een uurtarief opgenomen van ten minste 150% van het bruto uurloon, verhoogd met 8% vakantietoeslag ten opzichte van werknemers met vergelijkbare werkzaamheden in vergelijkbare omstandigheden. Daarmee kunnen zzp’ers werkzaam in architectenbureaus (o.a.) zelf hun pensioen regelen. De cao regelt dus niet rechtstreeks het pensioen voor de zzp’ers maar cao-partijen en SFA vinden een goed pensioen voor zzp’ers in de architectenbranche wel belangrijk. SFA deelt daarom hier de onderstaande oproep van Platform ACCT aan zzp’ers in de culturele en creatieve sector om de vragenlijst op de website www.dekunstvanlater.nl in te vullen:

Platform ACCT ziet het ontbreken van pensioenopbouw voor veel zelfstandigen nog steeds als groot vraagstuk in de sector. Daarom heeft Platform ACCT zich eind 2021 aangesloten bij ‘De Kunst van Later’. Zie www.dekunstvanlater.nl. Dit project heeft nu een vragenlijst opgesteld, die ze door zoveel mogelijk zzp’ers in de culturele en creatieve sector ingevuld zouden willen zien.

Hoe kunnen we het pensioenstelsel toegankelijk maken voor culturele en creatieve zzp’ers? Dat is de vraag die centraal staat in het project De Kunst Van Later. Afgelopen zomer zijn voor het project meer dan 60 diverse culturele en creatieve zzp’ers gesproken en nu is het tijd om richtlijnen voor de oplossingsrichtingen vast te stellen.  Dit wordt gedaan met een vragenlijst. Hoe meer zzp’ers deze vragenlijst invullen, des te toegankelijker wordt de uitkomst van dit project. 

Heb jij (circa) 10 minuten de tijd om mee te werken aan een toegankelijk pensioenstelsel voor culturele en creatieve zzp’ers? Vul dan deze vragenlijst in: https://xs.motivaction.nl/onderzoek/KunstVanLater
Wil je meer weten over dit project? Kijk dan op https://www.dekunstvanlater.nl/


Toelichting

De Kunst van Later is een onderzoeksactiviteit van Muzus. In het kader van de innovatielabs van Fonds Creatieve Industrie is door Muzus een creatief consortium gestart om te onderzoeken, experimenteren en leren hoe verandering en beweging kan ontstaan in het huidige systeem van (ontbrekende) pensioenopbouw van zelfstandigen in de culturele en creatieve sector. Platform ACCT is als kennispartner betrokken bij dit traject, evenals PGGM/PFZW, Ministerie van SZW, PGB Pensioendiensten (grafische sectoren), Pensioenfonds PNO Media, AZL Pensioenuitvoerder, DEN en Nibud. 
Het innovatielab werkt vanaf maart 2022 tot ongeveer juni 2023 toe naar het ontwerpen van toekomstgerichte oplossingen om pensioenopbouw van zzp’ers te ondersteunen.

Muzus werkt aan dit onderzoek samen met Motivaction, Think+Do en 3310 School for Millenials. Zij hebben zelf het onderzoek opgezet en zijn bezig met het onderzoek, met name door de zelfstandig werkenden in de culturele en creatieve sector direct op te zoeken en hen oplossingsrichtingen voor te leggen. Als kennispartner zijn/worden we tussentijds geïnformeerd over de voortgang en wordt feedback op een en ander gevraagd. Zie voor de voortgang www.dekunstvanlater.nl

Als na de zomer van 2023 de oplossingsrichtingen er zijn, is het goed mogelijk dat Platform ACCT het initiatief zal nemen om die te bespreken in de sector om wellicht met die mogelijke oplossingen aan de slag gaan.