WIEG: aanvullend geboorteverlof voor partner

Ministeries maken er soms een sport van om wetten kenmerkend af te korten. Bij de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) is dat gelukt. Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen.

Geboorteverlof
Er is al geboorteverlof voor partners die in loondienst werken, 1 keer het aantal werkuren per week. Bij geboorteverlof (ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd) wordt het salaris volledig doorbetaald door werkgever. Werknemer kan dit verlof naar eigen inzicht opnemen binnen 4 weken na de geboorte.

Nieuw: aanvullend geboorteverlof
Het nieuwe aanvullende verlof is veel langer, maximaal 5 werkweken (5 keer het aantal werkuren per week) als het kind op of na 1 juli 2020 wordt geboren.
Werknemer heeft bij het aanvullende geboorteverlof recht op 70% van het salaris, dat deel wordt vergoed door het UWV. Deze UWV-uitkering is maximaal 70% van het dagloon van de werknemer (en maximaal 70% van het maximumdagloon). De werknemer ontvangt de betaling van de werkgever of rechtstreeks van het UWV. Werkgevers die (70% van) het loon tijdens het verlof doorbetalen kunnen de UWV-uitkering zelf houden.

Ga naar de UWV-website voor meer informatie over de aanvraag van de UWV-uitkering.

Spelregels aanvullend geboorteverlof

Hieronder staan enkele belangrijke spelregels. Voorafgaand aan het aanvullend geboorteverlof moet overigens eerst het geboorteverlof worden opgenomen.

  • Opnemen binnen een half jaar na geboorte kind, na tijdige aanvraag
    De partner moet het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen een half jaar na de geboorte én 4 weken van tevoren per brief of e-mail aanvragen bij werkgever.

  • Spreiding verlofdagen
    Partners kunnen maximaal 5 weken aanvragen.  Dat moet in hele weken (het aantal werkuren per  week) aangevraagd worden en mag worden uitgespreid. Voorbeeld: partner vraagt 2 weken verlof aan en spreidt deze uit over meerdere weken (2 dagen per week gedurende vijf weken bijvoorbeeld). In overleg met werkgever kan werknemer het ook over meer dan 5 weken spreiden. Dat moet wel gebeuren binnen 6 maanden na de geboorte van hun kind.
    Alleen als er sprake is van een zogeheten zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang mag werkgever in overleg met werknemer de verlofdagen anders plannen dan de werknemer aanvraagt.