Van Future Search 4: Oplossingsideeën, een impressie

Oplossingsrichtingen concretiseren voor toekomstige arbeidsrelaties in de architectenbranche was de rode draad voor Future Search 4 op 10 september 2019. Werkgevers en werknemers uit de branche werkten ter plekke drie oplossingsideeën uit voor samenwerken in ecosystemen & partnerships , voor moderne functieprofielen en voor talentontwikkeling & alternatieve ontwikkelpaden:

  • teambeloning
  • basisfunctie met aanvullende rollen
  • (talent)ontwikkeling door rotatie en rollen

De oplossingsideeën waren stof voor een denkexercitie en een levendige discussie met vragen, kritische noten, punten van (h)erkenning en bevestigende situaties uit de praktijk. Behoeften waren er ook:

  • Een goede omschrijving van begrippen. Wat bedoel je bijvoorbeeld precies met een rol? Wat met acquisitie?
  • Leidinggevenden die evenwichtige maatwerkafspraken kunnen maken, oog hebben voor kwaliteiten van mensen én voor het gezamenlijke belang.
  • Goede gesprekken, die zich niet beperken tot formele functionerings- en beoordelingsgesprekken. Ook tussentijds om te evalueren en bespreken hoe het binnen projecten loopt.

Lees de impressie op onze website en beluister de samenvattende podcast.