Reparatie derde jaar WW en WGA

De reparatie van het derde WW-jaar was in 2019 onderwerp van een enquête onder alle bij het pensioenfonds ingeschreven medewerkers van architectenbureaus. Cao-partijen hadden daartoe besloten, aan de werknemers het laatste woord. SFA heeft die enquête begeleid.

Vanaf februari 2020
Werknemers hebben met een ruime meerderheid gekozen voor reparatie. Daar was een aparte cao voor nodig, want het is een privaat initiatief, dat niet in onze cao past, het heeft eigen regels. Doel is de versoberde wetgeving voor WW en WGA zoveel mogelijk terug te brengen op het oude niveau. Die cao is inmiddels door de minister algemeen verbindend verklaard, de reparatie start in februari. De cao-afspraak is voor vijf jaar gemaakt, daarna kunnen cao-partijen besluiten over een vervolg. De afspraak houdt in dat de premie voor rekening komt van werknemers en dat de werkgever de afdracht verzorgt.
Vanaf februari 2020 moeten werkgevers de premie afdragen aan Stichting Private Aanvulling WW en WGA, afgekort SPAWW. Stichting PAWW voert deze regeling uit voor meerdere branches. 

Brief
Binnenkort ontvangen alle werkgevers binnen de werkingssfeer van de cao voor architectenbureaus een brief van de Stichting Private Aanvulling WW (SPAWW). Deze brief bevat het verzoek de loonadministratie aan te sluiten. Het medewerkersbestand van het pensioenfonds wordt als referentie aangehouden.
Let op: de werkgever is zelf verplicht zich bij de SPAWW aan te melden via het PAWW portaal.

Software leverancier tijdig informeren
Wanneer de werkgever zijn software leverancier tijdig informeert, is aansluiting eenvoudig. De volgende softwareleveranciers zijn reeds bekend met de regels voor het innen van de premie voor de reparatie van het derde WW / WGA jaar: Visma, Unit4, Exact, Afas, SAP, ADP, Centric, Loon, Info, Microloon, SDWorx, Salar, DBS, BCS, CBBS, Nmbrs, Hr2day, Easylon, SCAB, Polaris, Loket.NL, Pivoton, Kraan.
 
Meer informatie

 
Aanmelden en contact