NOW 2.0 definitief met een paar extra aandachtspunten

NOW 1.0 was een subsidieregeling tot behoud van werkgelegenheid, het voorkomen van ontslagen. NOW 2.0 is meer gericht op aanpassing aan de nieuwe economische realiteit, op herbezinning en wellicht reorganisatie. Door ‘de boete’ uit NOW 1.0 grotendeels te laten vervallen, wordt voorkomen dat bedrijven niet kunnen herstructureren. Er is een 5% ontslagboete (over de gehele subsidie) overgebleven met ook nog een tenzij. De verwachting is dat er reorganisaties zullen komen. Daar worden eisen aan gesteld.

Aanvankelijk leek NOW 2.0 de laatste subsidieregeling, maar gisteren liet minister Koolmees doorschemeren dat er misschien nog een NOW 3 komt. Dat is een politiek signaal.
Voor de volledigheid, de subsidie in NOW 1.0 en 2.0 wordt niet bij de omzet meegeteld.

NOW 1.0 getallen
Van NOW 1.0 is ruim gebruik gemaakt. Er zijn 138.586 subsidietoekenningen met 2.5 miljoen werknemers. Tot en met 12 juni is 6.2 miljoen aan voorschotten uitgekeerd. 67% daarvan zijn bedrijven met minder dan 10 werknemers, 27% met 10 tot 50 werknemers en 6% met tenminste 50 werknemers. De meeste aanvragen kwamen uit de detailhandel, horeca, catering en overige commerciële dienstverlening.

NOW 2.0 de kern
Korte samenvatting:

 • Toegankelijk voor nieuwe aanvragers en aanvragers van NOW 1 indien een omzetverlies van ten minste 20%
 • De meetperiode (vier i.p.v. drie maanden) voor nieuwe aanvragers kan zijn:
  – juni t/m september
  – juli t/m oktober
  – augustus t/m november
 • Aanvragers die ook van NOW 1.0 gebruik hebben gemaakt, moeten de nieuwe periode laten aansluiten op de eerste.
 • De referentie-omzet is: een derde van de omzet over 2019 (om getalsmatig aan te sluiten bij de subsidie-aanvraag voor vier maanden
 • De subsidie is altijd gerelateerd aan de loonsom juni t/m september (4 maanden) (ongeacht de periode die aanvrager kiest)
 • Met het oog op Corona-recessie “nieuwe realiteit” wil NOW 2.0 voorkomen dat bedrijven niet kunnen herstructureren en NOW een te hoge drempel wordt.  De ‘boete’-korting van 50% is geschrapt met als compromis een 5% korting tenzij aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, zie onderaan.

NOW 2.0 opleiding
Werkgever heeft een inspanningsverplichting tot scholing van en ontwikkeladvies voor zijn werknemers. Dat lijkt geen zwaar punt te worden in de subsidiebeoordeling/vaststelling. Werkgevers hebben er 52 weken de tijd voor (geen vier maanden). Het is bovendien een recht dat werknemers zelf moeten claimen. NOW is niet bedoeld als scholingsinstrument op zich, er is geen controle of sanctie i.v.m. subsidie en daarom heeft/hebben de medezeggenschap/werknemers een rol. Goed werkgeverschap speelt hier ook!

NOW 2.0 concernaanvraag
Er is meer duidelijkheid geschapen over concernaanvragen. Stel dat een concern minder dan 20% omzetverlies heeft, maar een individuele werkmaatschappij voldoet wel aan die 20% subsidie-eis, dan kan die werkmaatschappij een NOW-subsidie aanvragen.

Het subsidiebedrag wordt verlaagd met 5% als werkgever:

 • Tussen 30 mei t/m 30 september een melding doet in het kader van de WMCO (Wet Melding Collectief Ontslag) en
 • Tussen 1 juni t/m 30 september bij UWV een collectief ontslagverzoek indient voor 20 of meer werknemers.
 • Die korting vervalt als werkgever met alle belanghebbbende verenigingen overeenstemming heeft bereikt over de noodzaak van het aantal te vervallen arbeidsplaatsen.

De regeling stelt dat “op deze wijze gedegen overleg met vakbonden of OR/personeelsvertegenwoordiging (PvT) wordt geborgd”. Daarbij geldt dat de werkgever aannemelijk zal moeten maken dat de NOW subsidie in zijn geval geen voor de hand liggende andere oplossing is. 

Tot slot

 • De tegemoetkoming uit de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) geldt voor ondernemers waarvan de geregistreerde hoofd- of nevenactiviteit overeenkomt met SBI-codes die zijn gekoppeld aan de TVL. Architectenbureaus zitten hier nog niet bij. BNA voert ten behoeve van een maximale toegang tot de voorzieningen in het noodpakket een doorlopende lobby.
 • De BNA organiseert aanstaande dinsdag 30 juni van 16 tot 17 uur een live sessie over NOW 2.0, alleen voor BNA-leden. Huub de Graaff van SFA is één van de deskundigen, die live vragen beantwoordt. 
 • Ter voorkoming van ontslag heeft SFA op verzoek van een aantal bureaus een pilot opgezet in de vorm van een digitaal prikbord voor collegiale in- & uitleen tussen architectenbureaus. 
  Nieuw in de pilot is dat werkgevers met reguliere vacatures, die open staan voor tijdelijke vervulling via collegiale inleen met als doel om ontslag bij andere bureaus te voorkomen dit ook via het prikbord kunnen laten weten.

Heb je vragen mail dan naar info@sfa-architecten.nl of bel met Huub de Graaff, 06-53803540.