Naar de 1,5m kantooromgeving: videochat BNA-leden

Op dit moment zijn de basisregels voor iedereen van de rijksoverheid: houd 1,5 meter afstand, werk zoveel mogelijk thuis, vermijd drukte, was vaak je handen.

Over de volgende fase wordt door de overheid en door sectoren voorbereidend nagedacht. In dat kader organiseert de BNA op 15 mei van 13.00 – 14.00 uur voor BNA-leden een live video chat ‘Coronacrisis & naar 1,5 meter kantooromgeving’. 
Leidraad voor de videochat is de Handreiking 1,5 m Kantooromgeving dat MKB Nederland en VNO-NCW hebben opgesteld en die ook van toepassing is op de architectenbranche. Let wel: voorlopig geldt nog steeds de “Thuiswerken, tenzij”-regel, totdat het kabinet anders besluit.

Volgende week zal een -voor iedereen toegankelijke- videoregistratie worden gedeeld.