Introductie functiehuis

Vanaf nu kan gewerkt worden met het nieuwe functiehuis, voorheen functiehandboek, een huis in plaats van een handboek. Deze nieuwe naamgeving sluit aan bij wat cao-partijen bij het opstellen voor ogen hadden, namelijk meer aansluiting bij de werkzaamheden in de praktijk.

Het proces om te komen tot dit nieuwe functiewaarderingssysteem, was inspannend. Zowel voor cao partijen, als voor de medewerkers van SFA, maar we hebben dit niet alleen gedaan: meerdere bureaus en medewerkers hebben hier ook tijd en energie in gestoken, door in verschillende fases op een constructieve wijze mee te denken. Mede dankzij hen kan SFA namens cao-partijen hierbij een resultaat presenteren dat breed gedragen wordt in de branche.

Op de website kun je nu alle informatie over het functiehuis lezen, hiervoor hebben we een speciale webpagina ingericht. Je vindt daar in het kort de achtergrond, de schematische weergave van de wijzigingen, de algemene spelregels en de spelregels bij overgang. Ook vind je de salaristabellen vanaf 1-1- 2023, de ijkfuncties, de relevante cao-artikelen en een servicedocument. 

Bureaus dit dat willen, kunnen vanaf nu met dit nieuwe functiesysteem aan de slag, want het kader ligt vast. Voor dit functiehuis zal algemeen verbindend verklaring worden aangevraagd, zodat dit in principe vanaf 1 januari 2024 verplicht is voor alle bureaus die architectenwerkzaamheden verrichten.