De nieuwe cao: Nog even geduld a.u.b.

De ter visielegging van de cao 2019-2021 is op 26 september gesloten. Er zijn geen bezwaren of opmerkingen.  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzoekt echter zelf nog even of het artikel over gelijke beloning van werknemers en zzp’ers die vergelijkbare werkzaamheden in gelijke omstandigheden verrichten, de zogeheten spiegelbepaling, voldoende rechtswaarborgen biedt.

Uit twee eerdere gesprekken met SZW maken we op dat er geen onoverkomenlijke problemen zijn, het verhaal klopt, maar gecheckt wordt of er nog iets aan formuleringen moet worden gesleuteld met name over de rechtswaarborging. Voor complexe situaties kan de wettelijke AVV-termijn van acht weken verlengd worden. Dat is aan de orde.
Dit uitstel is uiteraard vervelend, alles is voorbereid voor verzending en plaatsing op de website, daar komt overigens ook een Engelse vertaling op, die is gemaakt.  De enveloppen liggen klaar, zij die besteld hebben, hoeven niet te vrezen, de boekjes komen er aan als er groen licht is. Bureaus die een cao willen, kunnen bestellen via info@sfa-architecten.nl
We ontvangen deze week een laatste vragenbrief, mondeling is er al overlegd. Na succesvolle beantwoording kunnen we aan de slag met verzending en plaatsing op de website, dat laten we meteen weten.