Corona: nieuwe maatregelen voor werkgevers, werknemers en zzp’ers

De regering heeft nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Hier kort de belangrijkste aanvullingen en vernieuwingen.
De maatregel Werktijdverkorting (wtv) is vervangen door het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Ingediende aanvragen Werktijdverkorting worden doorgezet naar het NOW. De regeling is nog niet open, dat gebeurt zo snel mogelijk. Wtv is met ingang van vandaag gesloten. Dus geen aanvragen mogelijk, maar dat zal niet lang duren.  Ingediende maar nog niet afgehandelde aanvragen worden in de nieuwe regeling verwerkt.

De nieuwe regeling is vooralsnog voor maximaal 12 weken.  

Via het NOW kan werkgever bij UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen van maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. UWV verstrekt een voorschot van 80% van de gevraagde tegemoetkoming.
Voorwaarde: er mag geen personeel worden ontslagen om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.
De regeling is nu ook van toepassing op oproepkrachten met een nul-urencontract.

Aanvullende maatregelen

ZZP’ers  
Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. De regeling is van SZW en wordt uitgevoerd door de gemeenten.

Vragen?
De Helpdesk is telefonisch bereikbaar op 0653803540  en per mail via info@sfa-architecten.nl  
 
Lees de volledige NOW-regeling