CAO-onderhandelingen gestart

De huidige cao loopt van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2023. Zolang de werkgeversorganisatie (BNA) en de vakbonden (FNV, CNV  en de Unie)  geen nieuwe cao hebben afgesloten, blijven de bepalingen in die cao van kracht, ook al is deze per 28 februari formeel afgelopen.

Inmiddels zijn de bonden en de vakorganisatie de nieuwe onderhandelingen gestart. SFA ondersteunt die cao partijen vanuit haar neutrale rol  bij het tot stand brengen van de cao. SFA is echter zelf geen partij bij de cao onderhandelingen. Omdat de onderhandelingen in vertrouwen moeten kunnen plaatsvinden, kan SFA hierover vooralsnog  geen mededelingen doen. Zodra er nieuws te melden  valt, lees je dit op deze website of via de SFA-nieuwsbrief.

De SFA-nieuwsbrief ook in je mailbox ontvangen? Klik hier om je aan te melden.