Wat zijn de feestdagen in 2022?

Wat zijn de feestdagen in 2022? De volgende feestdagen vallen op een doordeweekse dag en gelden als extra vrije en doorbetaalde dag aanvullend op de vakantie-uren:

  • Tweede Paasdag, maandag 18 april 2022
  • Koningsdag, woensdag 27 april 2022
  • Hemelvaart, donderdag 26 mei 2022
  • Tweede Pinksterdag, maandag 6 juni 2022
  • Tweede Kerstdag, maandag 26 december 2022

Bevrijdingsdag 5 mei is in 2022 geen doorbetaalde vrije dag, omdat in de cao is bepaald dat dit alleen per 5 jaar geldt (in 2020, 2025, etc). 

Hoe zit het met feestdagen voor deeltijdwerkers?
Gekeken kan worden of de feestdag op een vaste werkdag valt, ofwel -bij flexibel werken – wordt het deeltijdpercentage toegepast.

Wat is de geldigheid van vakantie-uren en volgorde van opnemen?

Een vakantiejaar is gelijk aan een kalenderjaar en loopt van 1 januari tot en met 31 december.
De wettelijke vakantie-uren vervallen na 1,5 jaar, dus per 1 juli van het volgende jaar.
Voorbeeld: wettelijke vakantie-uren van 2022 vervallen op 1 juli 2023.
Bovenwettelijke vakantie-uren vervallen na 5 jaar.
Voorbeeld: bovenwettelijke vakantie-uren van 2022 vervallen op 1 januari 2028.

Voor deeltijdwerkers is de opbouw naar rato.

Volgorde van opnemen:

  • Zijn er nog wettelijke uren over van het voorafgaande jaar dan neem je die in het nieuwe jaar eerst op.
  • Zijn er nog bovenwettelijke uren van vier jaar geleden, dan neem je die daarna op.
  • Dan neem je de wettelijke uren van het lopende jaar op,
    en dan de bovenwettelijke uren (van drie jaar, twee jaar geleden, etc). 

Infographic vakantie-uren

Lees ook de toelichting “Verlof” onder Cao
Niet in de infographic opgenomen: uren waarvoor een werknemer verlof krijgt uit andere bronnen dan de vakantie-uren (bijzonder verlof of calamiteit/zorgverlof).

 

Mag ik op vakantie als ik ziek ben?

Na afstemming met werkgever en met toestemming van de bedrijfsarts mag dat, dat kan zelfs aan te raden zijn. Die uren worden dan ook geteld als vakantie-uren.

Ik moet mijn kind door ziekte uit de crèche ophalen, moet ik dan verlof opnemen?

Bij een niet geplande situatie, waarbij een werknemer als enige het kind uit de crèche kan halen hoeft de werknemer geen verlof op te nemen. Dit is onderdeel van het kortdurend zorgverlof en de werknemer krijgt dan doorbetaald.

Ook bij andere onverwachte situaties kan doorbetaald verlof gelden. Calamiteitenverlof is bedoeld om zaken te regelen die alleen dan kunnen en nodig zijn om de situatie daarna goed op te kunnen vangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een gesprongen waterleiding waarvoor de werknemer direct een loodgieter moet regelen.

 

Voor welke zaken moet ik vrij nemen en wanneer krijg ik bijzonder verlof?

Bijzonder verlof is in de cao slechts minimaal opgenomen, zie artikel 39. Artikel 39 geeft recht op doorbetaald verlof bij bijvoorbeeld overlijden van een partner, kind, (groot)ouder maar ook bij kortdurend zorgverlof.

Het wettelijk vastgesteld bijzonder verlof (calamiteit, zorg) is vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg.

In het verleden was er in de cao sprake van bijzonder verlof voor een huwelijk of verhuizing. De uren die destijds voor dit soort gebeurtenissen stonden zijn omgerekend en verschoven naar deels vakantie-uren, deels naar de ontwikkeluren. (Van de 80 zogenaamde bovenwettelijke vakantie-uren zijn 16 uur van oorsprong bijzonder verlof uren.)
Een werknemer die nu vrij wil nemen voor een huwelijk of verhuizing, neemt zelf vakantie-uren op. Tenzij een bureau in bureaureglement aanvullende afspraken maakt over doorbetaald verlof geven, dat mag.

Hoe bereken je voor een werknemer de extra vakantie-uren op basis van leeftijd?

Het antwoord is afhankelijk vanaf het moment dat de werknemer voor het bureau is gaan werken.

Een oudere werknemer krijgt extra vakantie-uren vanaf het jaar waarin hij/zij 50 jaar wordt. Dat staat omschreven in cao-artikel 36 lid 3, elke vijf jaar stijgt het aantal extra vakantie-uren.
Maar mocht een werknemer voor 1 april 2011 in dienst zijn gekomen van het architectenbureau dan geldt overgangsrecht omschreven in artikel 36 lid 4. Het aantal extra uren waarop deze werknemer op 31-12-2011 recht had, geldt de jaren erna tot het moment dat de werknemer op basis van lid 3 recht op meer vakantie-uren krijgt. Vanaf dat moment geldt niet langer lid 4 maar alleen lid 3; de uren worden niet opgeteld.

Het aantal extra uur is bij deeltijd werkenden naar rato.

Bij vragen over de berekening stuur gerust een e-mail naar info@sfa-architecten.nl met daarin datum in dienst, geboortedatum en de arbeidsduur (aantal uur werkzaam per week).