SPAWW: reparatie derde WW-jaar en WGA via verzamel cao. Wat betekent dat voor werkgever en werknemer?

In 2016 werden de WW en de WGA (Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) versoberd. Dat betekende dat een werknemer bij werkloosheid of gedeeltelijk arbeidsgeschiktheid minder lang een uitkering zou ontvangen. In 2020 is na een schriftelijke enquête onder de werknemers in de architectenbranche besloten deze versobering te repareren, dus ongedaan te maken. Dat gebeurt via de landelijke stichting PAWW in een zogenoemde verzamel-cao. PAWW is de afkorting voor Private Aanvulling WW.

Door de reparatie geldt voor werknemers van een architectenbureau die bij werkeloosheid recht hebben op meer dan twee jaar werkeloosheidsuitkering dat zij langer, maximaal drie jaar een WW-uitkering ontvangen. De PAWW repareert ook de versobering van  de loongerelateerde WGA.

De werkgever zorgt voor aanmelding bij de SPAWW en houdt de premie in op het salaris.
De werknemer betaalt hiervoor een beperkte premie.

De premie wordt jaarlijks vastgesteld en is per 1-1-2024 vanwege de lage werkeloosheid bijna gehalveerd naar 0,08% (de premie was in 2023 0,15%). 

Voor meer informatie en bij vragen neem je contact op met de Stichting PAWW (SPAWW).

Infographic: medezeggenschap

Zie de toelichting onder Medezeggenschap op de pagina Cao/over de cao, of lees cao-artikel 3 en bijbehorende cao-bijlage 1.

Hoe verhoudt de cao zich tot de wet?

De cao kan op de wet aanvullende afspraken opstellen: voor architecten is bijvoorbeeld bij een 40-urige werkweek het aantal vakantie-uren 80 uur hoger dan wettelijk is verplicht. Ook kan door de cao een uitzondering worden gemaakt: voor studenten aan een Academie van Bouwkunst  (AvB) kunnen bijvoorbeeld meer tijdelijke contracten (link naar verplichte modelcontract onder Tools) worden afgesproken.

Is er in de cao voor een onderwerp geen bepaling opgenomen dan geldt de wet.

Handleiding bureau-intermediair

Een bureau-intermediair is een werknemer die als contactpersoon voor collega’s en werkgever kan optreden. Welke taken een bureau-intermediair heeft en hoe je deze kan vervullen vind je in de handleiding bureau-intermediair

Wie kan de cao vrijwillig volgen en hoe doe je dat?

Een aan de architectuurbranche verwant bureau – waaronder ook een kleiner of middelgroot ingenieursbureau zonder eigen cao – kan zich vrijwillig aansluiten bij de architectencao, inclusief het pensioenfonds voor architectenbureaus. Vrijwillige aansluiting kan niet als het bureau onder een ander bedrijfstakpensioenfonds valt.

Voor vrijwillige aansluiting neem je contact op met het pensioenfonds, zij verzorgen de administratieve aanmelding. 

 

Vallen interieurarchitecten (stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten) onder de architectencao?

Het antwoord op die vraag hangt af van de situatie.

  1. Een interieurarchitect (tuin- en landschapsarchitect of stedenbouwkundige) die werkt bij een architectenbureau valt onder de cao.
  2. Een bureau dat zichzelf interieurarchitectuurbureau (tuin- en landschapsarchitectuur of stedenbouwkundig bureau) noemt maar ook architect-werkzaamheden verricht, valt verplicht onder de cao voor architectenbureaus.
  3. Is sprake van een interieurarchitect (tuin- en landschapsarchitect of stedenbouwkundig bureau) dat zich in hoofdzaak richt op “interieur” (“tuin en landschap”, “stedenbouw”) dan is de cao niet verplicht. Vrijwillig aansluiten mag wel.

Neem bij twijfel voor overleg contact op met SFA. 

Wij noemen onszelf geen architectenbureau, geldt de cao?

Het komt voor dat een bureau zich geen architectenbureau noemt of mag noemen, bijvoorbeeld als de directeur geen architect is. Als een bureau architectenwerkzaamheden verricht, dan is in cao-artikel 2 (onder b en c) bepaald dat de cao na ‘algemeen verbindend verklaring’ net zo goed geldt.
Algemeen verbindend verklaring (AVV) van een cao voor de hele bedrijfstak verloopt via het ministerie van SZW en heeft als doel dat binnen een branche dezelfde cao-regels voor werknemers gelden.