Archive for the ‘Subsidie’ Category

Werk jij mee aan onze sectoranalyse?

Oproep aan werkgevers, werknemers en zzp’ers in de architectenbranche

Goed nieuws! SFA heeft namens cao-partijen subsidie binnengehaald voor een sectoranalyse in de branche. Daar zijn we blij mee want met dat geld hebben we extern bureau CAOP kunnen inschakelen, om voor ons de sectoranalyse uit te voeren.
Het ministerie van SZW heeft de subsidie verleend omdat zij het belangrijk vindt dat zoveel mogelijk mensen gezond kunnen werken tot hun pensioen, ook in onze branche. In de sectoranalyse ligt de nadruk op het verwerven van informatie. De mogelijkheid bestaat om na de sectoranalyse te komen tot een activiteitenplan met maatregelen gericht op het structureel verankeren van de aandacht voor duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling.

Praat mee over jullie duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling!

Het onderzoek dat SFA nu laat uitvoeren gaat over de duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van werkenden in de branche en heeft als doel dat iedereen zoveel mogelijk gezond, competent en met plezier kan werken tot aan het pensioen. Wij zijn daarom op zoek naar werkgevers, werknemers en zzp’ers, die hun ervaringen willen delen. Wij hopen op jullie medewerking! 

Wil je deelnemen? Stuur een e-mail met je naam, functie, telefoonnummer en naam van je bureau naar: info@sfa-architecten.nl

Na aanmelding worden de gesprekken in overleg gepland op een tijdstip dat jou uitkomt.
Vanwege de doorlooptijd van het onderzoek vinden de gesprekken uiterlijk in januari 2022 plaats. Meld je daarom snel aan. 

Wat zijn de onderzoeksvragen?

Doel is jullie ervaringen met en verwachtingen over duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling in kaart te brengen. Centraal in het onderzoek staat ook de vraag hoe de ontwikkeling kan worden bevorderd en hoe bijvoorbeeld de gesprekscyclus georganiseerd kan worden. Met de inzichten kan SFA bureaus beter ondersteunen op het gebied van HR en bij de ontwikkeling van een leercultuur.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door CAOP, een onderzoeks- en adviesbureau gespecialiseerd in arbeids(markt)vraagstukken en duurzame inzetbaarheid.
 

Wat houdt meedoen in voor werkgevers?

Binnen de sectoranalyse worden er interviews afgenomen met werkgevers van verschillende architectenbureaus, er wordt een goede representatieve groep gezocht. Deze gesprekken met werkgevers vinden digitaal plaats via Teams, ze duren circa 45 minuten.

Verzoek doorsturen oproep aan werknemers en zzp-ers

Ook de ervaringen van werknemers en zzp’ers over hun duurzame inzetbaarheid en ontwikkelmogelijkheden zijn belangrijk voor dit onderzoek. Met hen worden daarom apart gesprekken georganiseerd. Deel deze nieuwsbrief daarom ajb met je werknemers of collega’s. Aanmelden kan door een mail te sturen aan SFA (zie hierboven). 

 

Meer weten vóór deelname?

Mocht je voordat je jezelf opgeeft meer willen weten, mail je vraag dan naar SFA. Geef ook hier je naam, naam van je bureau, functie en telefoonnummer op en we proberen je vraag per e-mail of telefoon te beantwoorden. 

Vanaf 1 september weer SLIM-subsidie voor leren en ontwikkelen

Architectenbureaus kunnen weer subsidie aanvragen om leren en ontwikkelen te stimuleren. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen beschikbaar voor de zogeheten SLIM-regeling.
Vanaf woensdag 1 september tot en met donderdag 30 september 17.00 uur wordt de regeling weer opengesteld voor aanvragen van mkb bedrijven. Wees er snel bij!

Waarvoor is subsidie mogelijk?

Deze subsidie is onder meer bedoeld om een bedrijfsschool (bij architecten vaak in de vorm van een eigen academie) op te richten of verder te ontwikkelen of een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken (door) te ontwikkelen en te implementeren. In beide gevallen gaat het om het voorbereiden, opzetten of verbeteren van de systematiek.
Ook is het mogelijk om met de subsidie je bureau door te laten lichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken, waar je bureau vervolgens direct mee aan de slag kan.

Subsidiabele en niet subsidiabele kosten

Subsidiabel zijn onder andere kosten voor extern advies en directe loonkosten van de personen die zich in het bedrijf bezig houden met de uitvoering van het initiatief (dus bijvoorbeeld het creëren van programma’s, het voorbereiden van een systematiek of voorbereidende gesprekken).
De opleidingskosten zelf of de uren van de deelnemers zijn niet subsidiabel. 

Iets voor jullie bureau?

Is ontwikkelen een belangrijk doel waar jullie tijd en aandacht aan willen besteden? Zijn jullie sowieso al bezig met ontwikkelen in het bureau? Dan is deze regeling een stimulans om plannen in actie om te zetten en ontwikkeling in jullie bureau te verankeren.

Enkele spelregels 

  • Architectenbureaus die behoren tot het mkb kunnen subsidie aanvragen tot maximaal € 25.000, minder mag ook.
  • Bureaus tot 50 personen (klein mkb) en met een jaaromzet/balanstotaal tot 10 miljoen kunnen 80% van de subsidiabele kosten terugkrijgen.
  • Bureaus tot 250 personen (middelgroot mkb) en met een jaaromzet/balanstotaal tot 50 respectievelijk 43 miljoen kunnen 60% van de subsidiabele kosten terugkrijgen.
  • Looptijd is 12 maanden.
  • Deze aanvraagperiode: 1 t/m 30 september 2021 (vóór 17.00 uur).

Meer informatie over de SLIM subsidieregeling

Ontwikkelsubsidies bureaus en werkenden

In dit nieuwsbericht willen we jullie attenderen op twee op ontwikkeling gerichte subsidies. Allereerst is er de SLIM-subsidie voor bureaus: vanaf morgen – dinsdag 2 maart, tot en met woensdag 31 maart – kan een bureau weer een aanvraag indienen. Daarnaast kunnen – het hele jaar- werkenden in architectenbureaus het werktuig PPO (Permanente Professionele Ontwikkeling) aanvragen. Beide subsidies worden hieronder kort toegelicht.

 

1. SLIM-subsidie voor bureaus 

Met de SLIM-subsidie wil het ministerie van SZW het mkb ondersteunen bij het stimuleren van leren en ontwikkelen in hun organisatie. Deze subsidie is onder meer bedoeld om een bedrijfsschool (bij architecten vaak in de vorm van een eigen academie) op te richten of verder te ontwikkelen of een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken (door) te ontwikkelen en te implementeren. In beide gevallen gaat het om het voorbereiden, opzetten of verbeteren van de systematiek. Ook is het mogelijk om met de subsidie je bureau door te laten lichten en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan te maken, waar je bureau vervolgens direct mee aan de slag kan.
NB: subsidiabel is het organiseren van ontwikkeling, het voorbereiden van een systematiek; niet de opleidingskosten zelf of uren van de deelnemers.

Is ontwikkelen een belangrijk doel waar jullie tijd en aandacht aan willen besteden? Zijn jullie sowieso al bezig met ontwikkelen in het bureau? Dan is deze regeling een stimulans om plannen in actie om te zetten en ontwikkeling in jullie bureau te verankeren.

Meer informatie? Meedenken door SFA?
Lees meer bij de SFA online helpdesk of ga direct naar de website over de SLIM-regeling.
Wil jouw bureau een aanvraag doen? SFA kan met je meedenken. Mail ons of bel met Joke Dekker 06 29434560.

 

2. Werktuig PPO voor werkenden

Professionals werkzaam in de culturele en creatieve sector, inclusief architectenbureaus, kunnen een aanvraag doen bij het programma Permanente Professionele Ontwikkeling, ook wel Werktuig PPO genoemd.

De regeling is bestemd voor werkenden, zowel werknemers als zelfstandigen/zzp’ers. Het gaat om de bevordering van professionele ontwikkeling. Die ontwikkeling kan plaatsvinden door middel van formele cursussen (bijvoorbeeld bij de BNA-academie) maar je kunt ook niet-formele activiteiten die bijdragen aan je ontwikkeling als professional opnemen in de aanvraag. Het plan en de leerdoelen van de professional staan centraal.

Bij werknemers betekent werktuig PPO een bijdrage van 1/3 aan de kosten (naast 1/3 bijdrage door de werkgever en 1/3 door de werknemer zelf). Is er bij een zelfstandigen geen bijdrage aan ontwikkeling door opdrachtgever(s), dan kan er tot de zomer 2021 mogelijk een hogere bijdrage werktuig PPO gelden (tijdelijk 2/3 bijdrage, 1/3 door zelfstandige zelf).

Meer informatie?
Lees de uitgebreidere toelichting bij de SFA online helpdesk. Voor meer informatie en het doen van een aanvraag ga je naar de website Werktuig PPO.