Archive for the ‘Online sessie’ Category

20 mei: online uitwisseling n.a.v. SLIM-subsidieaanvraag

SFA heeft het afgelopen jaar met diverse bureaus contact gehad over het aanvragen van de SLIM-subsidie. Mogelijk hebben ook bureaus een aanvraag ingediend, zonder contact met ons. Door de grote belangstelling is overigens helaas slechts een minderheid van de aanvragen gehonoreerd. Aanvragers die zijn uitgeloot kunnen in een volgende ronde opnieuw meedoen.

20 mei: bijeenkomst om van elkaar te leren over het stimuleren van leren en ontwikkelen

Op donderdag 20 mei van 14.00 – 15.30 uur organiseert SFA online sessie met aanvragers om ervaringen en tips te delen over jullie plannen om leren en ontwikkelen binnen het bureau te stimuleren. Inhoudelijke uitwisseling staat nu centraal en niet zozeer de subsidietechniek. De uitwisseling kan je ideeën opleveren voor de uitvoering van je eigen plan of andere ontwikkelmanieren, ongeacht of de subsidieaanvraag is gehonoreerd. En eventueel kan het je helpen bij het indienen van een herhaalde aanvraag in de toekomst. En SFA kan van jullie deelname leren waar bureaus behoefte aan hebben als het gaat om ontwikkelen.

Aanmelden? Heb je een SLIM-aanvraag ingediend en wil je deelnemen, mail dan naar info@sfa-architecten.nl dan ontvang je een link voor de Teams-sessie. Je kunt ook bellen met Joke Dekker 06 294 34560.

Over de online bijeenkomst
De meeste bureaus hebben aangevraagd op ‘een methode in de onderneming die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk’. Bijvoorbeeld door een bedrijfsschool (bij architecten vaak in de vorm van een eigen academie) op te richten of verder te ontwikkelen of een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken (door) te ontwikkelen en te implementeren. In beide gevallen gaat het om het voorbereiden, opzetten of verbeteren van de systematiek. Daarom zal op deze onderdelen in de bijeenkomst de nadruk liggen.

Programma:

14.00    Opening en kennismaking. Wie heeft wat aangevraagd, aanvraag wel of niet gehonoreerd.

14.10    Uitwisselingsronde ‘bedrijfsschool’

  • Korte toelichting door bureaus op ingediende aanvragen ‘bedrijfsschool’
    Wat ben je van plan? Op wie is het gericht? Wie zijn betrokken bij de realisatie? Wat beoog je ermee? Wanneer ben je tevreden? In hoeverre kun je je plan realiseren zonder SLIM-subsidie?
  • Andere ervaringen/praktijken bureaus met ‘bedrijfsschool’ (ook als je daarop niet hebt aangevraagd)

14.35    Uitwisselingsronde ‘periodieke ontwikkelgesprekken’

  • Korte toelichting door bureaus op ingediende aanvragen ‘periodieke ontwikkelgesprekken’
  • Andere ervaringen/praktijken bureaus met ‘periodieke ontwikkelgesprekken’ (ook als je daarop niet hebt aangevraagd)

15.00    Uitwisselingsronde ‘overige aangevraagde activiteiten’ SLIM

  • Korte toelichting door bureau

15.10    Waar lopen bureaus tegenaan als het om ontwikkelen gaat? Waar kan SFA bureaus eventueel mee helpen?

15.30    Afronding