CAO

Introductie maart 2023 en achtergrondinformatie

Introductietekst maart 2023:

Op deze pagina vind je informatie over het functiehuis, voorheen functiehandboek. De nieuwe naamgeving sluit aan bij wat cao-partijen bij het opstellen voor ogen hebben, namelijk meer aansluiting bij de werkzaamheden in de praktijk. 

De nieuwe ijkfuncties uit het functiehuis zorgen voor duidelijkheid en een zo level mogelijk speelveld in de branche. De bestaande functies binnen bureaus blijven leidend, dus er is zoveel mogelijk aangesloten bij de praktijk. 

Dit functiehuis gaat in per 1 januari 2024. Bureaus die dat willen, kunnen vanaf nu met dit nieuwe functiesysteem aan de slag, want het kader ligt vast. 

Betekent dit dat het voorliggende in beton is gegoten? Nee, want ondanks de zorgvuldigheid waarmee dit functiehuis tot stand is gekomen, zullen bij het gebruik in de praktijk ongetwijfeld vragen en opmerkingen rijzen. Immer -zoals Hertzberger ook aangaf -: “the proof of the pudding is in the eating”.

Meer informatie lees je op deze pagina en in het document met  achtergrondinformatie (stavaza feb-mrt 2023).
De overige documenten & links vind je onderaan de pagina Functiehuis en onder Downloads/Functiehuis vanaf 1 januari 2024.