CAO

Functiehuis: wat verandert er?

  • er zijn nieuwe ijkfuncties opgesteld
  • er zijn minder functiefamilies, met daarbinnen minder ijkfuncties dan voorheen 
  • de salaristabel is aangepast 
  • de tekst van de hieraan gerelateerde cao-artikelen is veranderd
  • de competenties zijn losgekoppeld van de ijkfuncties (omdat ze geen rol spelen bij functie-indeling) en als apart document te vinden.

Op de pagina Downloads, onder Functiehuis vanaf 1 januari 2024 vind je o.a. het document Achtergrondinformatie met een vergelijkende tabel tussen functiehandboek en functiehuis.