CAO

Functiehuis: wat verandert er, wat blijft gelijk?

Wat verandert er? 

  • er zijn nieuwe ijkfuncties opgesteld
  • er zijn minder functiefamilies, met daarbinnen minder ijkfuncties dan voorheen 
  • de salaristabel is aangepast 
  • de tekst van de hieraan gerelateerde cao-artikelen is veranderd
  • de competenties zijn losgekoppeld van de ijkfuncties (omdat ze geen rol spelen bij functie-indeling) en als apart document te vinden.

Wat blijft gelijk? 

  • De bestaande functies binnen bureaus blijven leidend: er is zoveel mogelijk aangesloten bij de huidige praktijk.
  • Voor de toepassing van de nieuwe functie-indeling wordt de in het bureau bestaande eigen functieomschrijving vergeleken met de nieuwe functiefamilies en ijkfuncties. Deze zijn in nauw overleg met bureaus en medewerkers tot stand gekomen.
  • Vervolgens geldt: functie-indeling = salarisindeling. Ook in de nieuwe situatie zijn op deze hoofdregel uitzonderingen mogelijk, waarover afspraken zijn gemaakt in de cao (de uitzonderingen zijn nu explicieter omschreven).

Meer informatie?
Op de pagina Downloads, onder Functiehuis vanaf 1 januari 2024 vind je o.a. het document Achtergrondinformatie met een vergelijkende tabel tussen functiehandboek en functiehuis.