CAO

Functiehuis Architectenbureaus

In het document Functiehuis architectenbureaus (pdf):

  • wordt in het eerste deel stapsgewijs de wijze van indeling van functies uitgelegd inclusief een toelichting op de gebruikte functiewaarderingsystematiek ORBA;
  • worden in het tweede deel alle functiefamilies en ijkfuncties omschreven (dit start op pagina 12);
  • en wordt in de bijlagen een sjabloon functieomschrijving aangeboden (conform structuur ijkfuncties) en een toelichting bij het indelen van een heel bureau (resp. pagina 73 en 74).