CAO

Artikel 34

  1. Er is een Geschillencommissie Arbeidszaken Architectenbureaus.
  2. Werkgever en werknemer kunnen de Geschillencommissie inschakelen voor:
    1. het behandelen van een geschil over uitleg of toepassing van de cao;
    2. het behandelen van een beroepszaak in verband met de functie-indeling zoals genoemd in artikel 8 van de cao.
  3. De uitspraak van de geschillencommissie heeft de kracht van een bindend advies als werkgever en werknemer daar beiden om verzoeken.
  4. De samenstelling, werkwijze, bevoegdheden en kosten van de Geschillencommissie zijn geregeld in de geschillenregeling die is opgenomen in bijlage 6.